Nejčastější dotazy

Kvalita pitné vody

Je pitná voda z kohoutku kvalitní?
Jakou má kvalitu voda ve veřejné vodovodní síti?
Je v Plzni voda z veřejné vodovodní sítě vhodná pro přípravu kojenecké stravy?

 

Chlorování vody

Proč se pitná voda chloruje?
Jaký je obsah chloru ve vodě z kohoutku?
Jak zmírnit vliv chloru na chuť a aroma pitné vody?

 

Tvrdost vody

Co je to tvrdost vody?
Jakou máme tvrdost vody v Plzni a okolí?

 

Srážková voda

Jakým způsobem se účtuje odvádění srážkových vod?
Kdo je povinen za odvádění srážkových vod platit?

 

Velká spotřeba vody

Zjistil(a) jsem, že moje spotřeba vody podle vodoměru je příliš velká...

 

Zálivky

K zalévání zahrady a napouštění bazénu používám vodu z veřejného vodovodu, která pak neodtéká do kanalizace. Mohu požadovat úlevu na stočném?

 

Ceník a kalkulace vodného-stočného

Co je vodné a stočné?
Jak se stanovují ceny vodného a stočného?

 

Účtování a placení vodného a stočného

Jakým způsobem mohu uhradit fakturu za vodné a stočné?
Podle čeho se účtuje vodné a stočné, pokud není nainstalován vodoměr?

 

Vodoměr, přezkoušení vodoměru

Zdá se mi, že nám vodoměr špatně měří. Je možné ho nechat ověřit?

 

Výpočet spotřeby, nevyhoví-li vodoměr přezkoušení

Jak je stanoveno množství odebrané vody, pokud vodoměr nevyhoví přezkoušení?

 

Domovní studny

Jaké povolení je potřeba podle současné legislativy mít pro čerpání podzemní vody z vlastní studny?

 

Rozdíl ve spotřebě pitné vody mezi fakturačním vodoměrem a součtem podružných měřidel

Jak je možné, že fakturační vodoměr ukazuje jinou spotřebu než činí součet podružných vodoměrů?

 

Výměna smluv

Přišla Vám poštou od VODÁRNY PLZEŇ a.s. smlouva k podpisu, přestože jste o ni nežádali?

 

Změny smluvních údajů

Jaké doklady jsou třeba při změně odběratele?

 

Certifikáty:

Podporujeme: