K zalévání zahrady a napouštění bazénu používám vodu z veřejného vodovodu, která pak neodtéká do kanalizace. Mohu požadovat úlevu na stočném?

Ano, naše společnost úlevu na stočném z důvodu zálivky může poskytnout a řídí se § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Množství vody, která je spotřebovaná bez dalšího vypouštění do
kanalizace, musí být prokazatelně vyšší než 30 m3/rok.

Není-li na kanalizační přípojce instalováno měření množství vypouštění odpadních vod a část objemu odebrané vody je odběratelem spotřebována bez následného vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu, je množství spotřebované vody určeno technickým výpočtem dle podmínek vyhlášky 428/2001 Sb., v platném znění - „směrná čísla". O úlevu je třeba požádat, a to opakovaně pro každé fakturační období.

Podružný vodoměr: za účelem zohlednění množství vody odebrané, ale nevypuštěné do kanalizace při vyúčtování stočného navrhujeme odběrateli osazení vlastního podružného vodoměru pro měření vody spotřebované na zálivku. Podružný vodoměr hradí odběratel, a to včetně revizí. Odečty hlavního i podružného vodoměru budou prováděny současně. Podružný vodoměr odběratele bude stanoveným měřidlem v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění. O hodnotu registrovanou podružným vodoměrem bude ve vyúčtování ponížen objem odkanalizované vody vypouštěné z připojené nemovitosti do kanalizace pro veřejnou potřebu. Žádost o průvodní revizi před osazením zálivkového vodoměru obsahuje rovněž podmínky a můžete ji vyplnit přímo do pdf dokumentu.

Více na tel. 377 413 222 nebo 377 413 141.

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit