Změny smluvních údajů

Změna majitele

Změnu lze provést:

  • osobně v ZC v sídle společnosti; pro odběratele města Starý Plzenec v KC Starý Plzenec (viz kontakty). V rezervačním systému naší společnosti si lze sjednat schůzku na určitý den a hodinu (odkaz na rez. systém)
  • korespondenčně
  • elektronicky mailem

V případě jakýchkoli nejasností a dotazů před provedením změny kontaktujte naši zákaznickou linku (odkaz na kontakty), kde jsou Vám v době úředních hodin (odkaz na úřední hodiny) k dispozici zaměstnanci našeho Zákaznického centra.

Potřebné dokumenty:

  • platný doklad o vlastnictví, který prokazuje identifikaci vlastníka (budoucího odběratele), tj. s datem narození nebo IČ
  • vyplněný a oběma stranami podepsaný změnový formulář včetně stavu vodoměru
  • v případě úmrtí původního odběratele doklad Usnesení o dědictví, dle kterého budou vyplaceny případné přeplatky a nezúčtované zálohy nebo dle kterého bude vymáhán případný nedoplatek

Formulář ke stažení zde: Změna smlouvy (pdf, 0,87 MB). 

Změna korespondenčních údajů (postup)

Možnosti nahlásit změnu jsou následující:

Změna platebního styku (postup)

Změnu je potřeba nahlásit jedním z následujících způsobů:

V případě bezhotovostního styku potřebujeme znát číslo bankovního spojení, ze kterého budou zasílány platby a číslo bankovního spojení, na které má být vyplacen případný přeplatek ze zúčtovací faktury. Pokud preferujete inkasní způsob platby, je vhodné kromě čísla bankovního spojení nahlásit také limit inkasa.

V případě využití služby SIPO je nutné sdělit spojovací číslo SIPA.

Změna kontaktů (postup)

Jako vhodný způsob změny kontaktů doporučujeme různé formy písemné komunikace:

 

Certifikáty:

Podporujeme: