Kvalita pitné vody

 
Pitná voda ve veřejné vodovodní síti podléhá přísným a četným kontrolám na základě platné legislativy.

Pitná voda z veřejného vodovodu svým složením zcela splňuje požadavky na pitný režim. I v horkém počasí je ideálně uskladněna v temnu a chladu v podzemním potrubí. Nepotřebuje plastové obaly a šetří tak přírodu. Oproti baleným vodám je zhruba 100x levnější.

 

Vlastnosti pitné vody

K čemu chlor slouží?

Chlor zabraňuje množení zárodků bakterií ve vodovodních sítích. Působí jako potravní konzervační prostředek a zaručuje uchování kvality vody dodávané spotřebitelům z hlediska zdravotní nezávadnosti.

Je chlor zdravotně závadný?

V malých dávkách je chlor zdravotně nezávadný. Přesto však působí jako silný dezinfekční prostředek, který chrání před náhodnou sekundární kontaminací vody.

Proč se chlor přidává do upravené vody?

Voda opouští úpravnu vody ve výborné bakteriologické kvalitě a obsahuje pouze prvky nezbytné pro Vaše zdraví, zejména soli a minerály. Aby tato kvalita byla zachována až k Vašemu vodovodnímu kohoutku, je nezbytná přítomnost volného chloru během distribuce pitné vody. 

Více o chlóru v pitné vodě

 

Co je tvrdost vody?

Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, prakticky se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Obsah vápníku ve vodě je přímo svázán s geologickou skladbou horniny, kterou protéká. Voda pocházející z křídovité oblasti je tvrdší než ta, která se čerpá v oblasti žulové. 

Optimální tvrdost pitné vody ze zdravotního hlediska

Ze zdravotního hlediska dáváme přednost spíše vodě tvrdší, ale i růst tvrdosti je prospěšný jen do určité míry. Vápník nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví. Naopak pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí, zejména pak vápníku nebo hořčíku. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus.

Více o tvrdosti vody

 

Barva vody

Někdy se může stát, že z kohoutku neteče voda křišťálově průzračná, ale více či méně bíle nebo rezavohnědě zbarvená. Ani jeden z těchto jevů neškodí lidskému zdraví, nicméně dále se dozvíte, co je příčinou tohoto jevu a jakým způsobem ho eliminovat.

Proč má voda bílé zabarvení?

Bílé zabarvení vody má na svědomí vzduch rozpuštěný ve vodě. Při kontaktu studené vody z distribuční sítě s teplejšími vnitřními rozvody ve Vašem domě nebo průtokem přes perlátor instalovaný na Vašem vodovodním kohoutku se tento vzduch z vody uvolní a velké množství drobných bublinek způsobí její „mléčné“ zabarvení. S tímto zabarvením se můžete rovněž setkat po provedených opravách vodovodního potrubí, kdy se do sítě nasál vzduch z vnějšího prostředí. Tento vzduch má za následek kromě bílého zabarvení vody i nepravidelný tok vody z kohoutku, doprovázený syčením a „střílením“.

Více o barevnosti vody

 

 

Péče o vnitřní vodovod

Státní zdravotní ústav radí, jak správně provádět a pečovat o vnitřní rozvody pitné vody.

Nesprávně navržený a provedený vnitřní vodovod (domovní rozvod) pitné nebo teplé vody může mít dopad na kvalitu vody v kohoutku (nejen její senzorické znehodnocení, ale v některých případech i zdravotní závadnost), na dostupnost potřebného množství vody v požadovaném čase na všech místech objektu, na životnost potrubí domovního rozvodu, na hlučnost v objektu atd.

Osvětový materiál Státního zdravotního ústavu seznamuje s nejdůležitějšími zdravotními aspekty vnitřních vodovodů a preventivních i nápravných opatřeních.

DESATERO SPRÁVNÉ PÉČE O VNITŘNÍ VODOVOD

Podrobné informace najdete zde

 

Zajímá vás kvalita vody ve vaší lokalitě?

Zjistěte jaká je kvalita vody ve vaší lokalitě. Stačí zadat název lokality do které spadáte a jednodše zjistíte, jak máte tvrdou vodu nebo jaká cena vodého a stočného.

Máte dotaz? Přečtěte si nejčastější dotazy o vodě

Přehled najčastějších dotazů týkajících se jak kvality pitné vody tak i odpadní vody. 

 

Certifikáty:

Podporujeme: