Whistleblowingový kanál - VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Máte podezření, že v naší organizaci dochází k neetickému jednání nebo nám chcete poslat jakoukoliv zpětnou vazbu? Využijte náš whistleblowingový kanál.

Naše společnost si zakládá na etickém fungování a vzájemném respektu. Pro případ, že byste se stali svědky neetického jednání, o kterém není snadné mluvit osobně, jsme zavedli whistleblowingový kanál. Prostřednictvím tohoto kanálu nám můžete bezpečně posílat oznámení o protiprávním či neetickém jednání, návrhy na zlepšení, dotazy nebo jakoukoliv zpětnou vazbu.

V souladu se zákonem 171/2023 Sb. v platném znění prověřujeme pouze neanonymní podněty. Informace zaslané přes whistleblowingový kanál jsou v naprostém bezpečí a nehrozí žádné odvetné opatření.

Jak správně poslat oznámení?

  • Vždy posílejte pravdivé a podložené informace

  • Buďte co nejvíce konkrétní - podrobně popište situaci a osoby, kterých se to týká a napište co nejvíce detailů

  • Pokud je potřeba, nahrajte i přílohy

Buďme v kontaktu

Pravděpodobně se vás zeptáme na víc informací a budeme vás také informovat o řešení vašeho oznámení. Proto si bezpečně uložte klíč k vašemu oznámení, který se zobrazí po odeslání oznámení. S tímto klíčem se můžete k oznámení kdykoli vrátit.


Certifikáty:

Podporujeme: