O vodě
s Bonifácem

Na plzeňských základních školách jsme zahájili výukový program o vodě a všem, co s ní souvisí, pro žáky 4. a 5. tříd. Program jsme sestavili s vybranými pedagogy na míru podle toho, na co žáci nejlépe reagují, co je baví a jakou nejvhodnější formou informace vstřebají. Zapojili jsme maskota Bonifáce, interaktivní model koloběhu vody v přírodě, představení společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. včetně úpravny i čistírny vody, pracovní listy i kvízové otázky. Žáky budeme zvát na prohlídky do našich provozů.

První testovací hodiny proběhly na ZŠ Zruč, další pak na 28., 25. a 26. ZŠ v Plzni.

A jaké jsou naše poznatky?

#1

Výukový program se setkal s velkým ohlasem mezi žáky i pedagogy a je o něj zájem mezi základními školami v Plzni a v celém regionu.

 

#2

Po zkušenostech z testovacích hodin se zaměříme
zejména na žáky 4. tříd, páté třídy už nejsou tak pozorné.

 

#3

Málokterý žák ví, z jaké řeky si bere surovou vodu
úpravna vody na Homolce.

 

#4

Je vidět, že pro děti je velmi důležitá osvěta v podobě -
“vody je na světě stále stejně, jen mění svoje skupenství”
→ “úpravna vody si půjčí vodu z řeky a upraví ji na
pitnou, abychom ji mohli bezpečně pít” → “my jako
lidstvo vodu různými způsoby znehodnocujeme, a právě
proto je potřeba čistírna odpadních vod”. Málokterý žák
si celý proces
uvědomuje.

 

#5

Děti velice dobře reagují na plyšového Bonifáce, který se
jim moc líbí.

To jsem rád!

 

#6

Forma pracovního listu a samolepek je vhodná,
jednoduchá a žáky baví.

 

#7

Učitelky si celý program moc chválí, líbí se jim i celkové
zpracování materiálů.

 

#8

Ve skoro každé třídě se přihlásí nějaké dítě, že člen jeho
rodiny pracuje ve Vodárně.

Tak zase příště

Děkujeme našim partnerům

Certifikáty:

Podporujeme: