Faktury a platby

Vzor faktury od společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k dispozici zde:

Faktury obsahují

 • základní platbu, která je za odebrané a odvedené množství vody,
 • zahrnuté zálohy, které odběratel uhradil v průběhu fakturovaného období
 • výslednou částku k úhradě, případně částku, kterou odběratel obdrží zpět, pokud byly zálohy vyšší než základní platba
 • datumy vystavení, odeslání, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti
 • daňová rekapitulace
 • nový platební kalendář nebo plán záloh na nové další fakturační období

Úhrada faktury

 1. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně zákaznického centra (Plzeň, Malostranská 2), bezhotovostní platby bez poplatku lze realizovat prostřednictvím těchto platebních karet: VISA, MasterCard, JCB cards, AMERICAN EXPRESS, Diners Club International a V PAY
 2. bankovním převodem, č.ú. 6503311/0100
 3. poštovní poukázkou
 4. inkasem z účtu zákazníka
 5. SIPO
 6. terminál Sazky
 7. platba pomocí QR kódu

Při uzavírání smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod s odběratelem jsou dohodnuty zálohové platby.

 

Zálohy

 • pro určení budoucí zálohy v případě vystavení platebního kalendáře je výše zálohy 100% z průměrné spotřeby vyúčtovací faktury
 • při změně vlastníka přípojky nebo u nově zřízených odběrných míst jsou zálohy určeny po dohodě s odběratelem
 • měsíční, čtvrtletní,pololetní (platební kalendář, SIPO, trvalý příkaz, v hotovosti v ZC, terminál Sazky)

Reklamace faktury

V případě Vašich problémů s fakturou se informujte:

 • telefonicky na zákaznické lince VODÁRNY PLZEŇ a.s. - tel.: 377 413 222
 • při osobní návštěvě v zákaznickém centru VODÁRNY PLZEŇ a.s., Plzeň, Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň v úředních hodinách
 • nebo nám zašlete fakturu s krátkým popisem problému na korespondenční adresu: VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

Při sdělování stížností ohledně chyb ve faktuře uvádějte číslo faktury, což významně urychlí celý proces vyřízení stížnosti.

Zasílání faktur elektronickou poštou

Upřednostňujete elektronickou komunikaci?
Ztrácí se vám korespondence z poštovní schránky?
Zdržujete se často mimo své trvalé bydliště?

To jsou některé z důvodů pro aktivaci služby zasílání faktur emailem na dohodnutou elektronickou adresu jako příloha zprávy ve formátu PDF.
U tohoto způsobu zasílání faktur je vhodné též zvolit správnou platební metodu:

 1. Povolení k přímému inkasu z účtu zákazníka – nejvýhodnější způsob
 2. Příkaz k úhradě – je možné
 3. Složenka – není možné – je třeba změnit na jeden z výše uvedených způsobů

O aktivaci služby a případnou změnu platební metody můžete požádat

 • elektronicky prostřednictvím online formuláře
 • prostřednictvím naší zákaznické linky VODÁRNY PLZEŇ a.s.,  tel. 377413222
 • osobně v zákaznickém centru VODÁRNY PLZEŇ, Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
 • písemně na adrese VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

Pro aktivaci služby a pro ověření oprávněnosti přijatého požadavku potřebujeme znát následující údaje:

 • evidenční číslo odběru
 • adresu odběrného místa
 • stávající adresu pro doručování
 • číslo vašeho bankovního spojení, ze kterého probíhají úhrady za vodné a stočné
 • vaši e-mailovou adresu
 • kontaktní telefonní číslo

O přijetí a akceptaci Vašeho požadavku budete vyrozuměni.

V případě, že dojde mezi společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Certifikáty:

Podporujeme: