Projekty spolufinancované EU

Snažíme se poskytovat zákazníkům stále kvalitnější služby a k tomu nám také pomáhají projekty, které jsou spolufinancované Evropskou Unií. V detailu každého projektu je rozepsán jeho popis, harmonogram, průběh výstavby, financování a další informace.

 

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň

Přestavba z roku 2013 zahrnuje především obnovu a rozšíření technologie, hlavně filtrace.

Čistá Berounka - etapa II A

Čistá Berounka - etapa II, projekt A - řeší modernizaci a optimalizaci biologického stupně ČOV tak, aby byla čistírna schopna spolehlivě plnit emisní standardy a limity.

Čistá Berounka - etapa II B

Projekt B druhé etapy zahrnuje retenční nádrž na ČOV I, Úslavský kanalizační sběrač a dobudování kanalizace v Radobyčicích.

Odkanalizování Lhoty

Stavba za 155 milionů korun bez DPH umožní v současné době napojení 1500 EO na stávajícící kapacitní ČOV Plzeň a odstraní znečištění v objemu téměř 62 tun/rok CHSKCR.

Retenční nádrž Vinice

Stavba za 155 milionů korun zabezpečí obyvatelům městské lokality Vinice odpovídající odvedení a likvidaci odpadních vod na ČOV Plzeň, posílí ekologickou ochranu prostředí zejména v okolí významného vodního toku Mže a umožní odstranit znečištění v objemu 19 tun/rok CHSKCR.

Plzeň - Křimice - vodovod

Stavba vodovodu v délce 925 m za 9,5 milionů korun bez DPH doplnila stávající vodovodní síť a umožnila napojení 62 obyvatel na zlepšené zásobování pitnou vodou.

Odkanalizování Lhoty II

Stavba splaškové kanalizace v délce 1,687 km za 21,5 milionů korun bez DPH a její napojení na již vybudovanou kanalizační síť umožní napojení 227 EO na stávající kapacitní ČOV Plzeň a odstraní znečištění v objemu přes 9 tun/rok CHSKCR.

 

Certifikáty:

Podporujeme: