Ceny

V tabulce níže najdete aktuálně platné ceny. Pro ceny platné pro jiné období využijte odkazu pod tabulkou. 

Ceny schválené od 1. 1. 2023
(Kč/m3)
Provozované lokality vodné stočné celkem vodné stočné celkem
(bez DPH) (bez DPH) (bez DPH) (s 10% DPH) (s 10% DPH) (s 10% DPH)
Plzeň (pdf, 0,15 MB) 57,52 35,63 93,15 63,27 39,19 102,47
Plzeň - sever (pdf, 0,28 MB) 77,07 63,72 140,79 84,78 70,09 154,87
St. Plzenec (pdf, 0,13 MB) 57,01 56,96 113,97 62,71 62,66 125,37
Stod (pdf, 0,12 MB) 61,84 43,28 105,12 68,02 47,61 115,63
Břasy 72,48 44,79 117,27 79,73 49,27 129,00
Štěnovice (+ pevná složka) 64,49 25,34 89,83 70,94 27,87 98,81
Chotíkov 41,36 41,36 45,50 45,50
Plešnice 56,73 56,73 62,40 62,40
Ejpovice 51,55 51,55 56,71 56,71
Dolany (+ pevná složka) 57,72 57,72 63,49 63,49
Myslinka 77,07 59,29 136,36 84,78 65,22 150,00
Hradecko 77,00 77,00 84,70 84,70
Čeminy 56,39 56,39 62,03 62,03
ČOV M.Touškov,Kozolupy,Bdeněves (pdf,0,16 MB) 77,07 47,47 124,54 84,78 52,22 136,99
Žihle 77,07 36,09 113,16 84,78 39,70 124,48
Čižice 54,75 54,75 60,23 60,23
Úherce 77,07 53,40 130,47 84,78 58,74 143,52
PZ Úherce 77,07 52,20 129,27 84,78 57,42 142,20
Trnová 77,07 27,47 104,54 84,78 30,22 114,99

Krašovice, Bučí

27,47 27,47 30,22 30,22

Rybnice (pdf, 0,15 MB)

77,07 55,47 132,54 84,78 61,02 145,79

Archiv ceníků

Vodné a stočné

Vodné

Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody.
 

Stočné

Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění.
 

 

Činitele ovlivňující výši ceny

Podstatnou složkou cen je nájemné, které společnost platí majitelům vodohospodářské infrastruktury. Nájemné je odvozené od hodnoty pronajatého majetku. Další významnou položkou je spotřeba chemikálií, především k úpravě surové povrchové vody (zdrojem vody pro Plzeň je řeka Úhlava, v některých oblastech okresu Plzeň-sever jsou využívány zdroje podzemní vody - od r.2002 je podzemní voda zpoplatněna). Nezanedbatelnou částku také představuje spotřeba energií nutná k výrobě a distribuci pitné vody, k čištění vod odpadních, likvidace kalů (potřebné chemikálie na stabilizaci kalů a výdaje na skládkování).

Na snížení nákladů na opravy příznivě působí obnova vodohospodářského majetku a realizace smluvních investic.

Způsob stanovení cen

Kalkulace cen vody a stočného vychází z platných předpisů pro věcně usměrňované ceny (Cenový věstník MF ČR). Zpracovatelem je provozovatel vodohospodářské infrastruktury, který návrh kalkulace předává vlastníkovi (radě, případně zastupitelstvu) k odsouhlasení.

 

Certifikáty:

Podporujeme: