Ceny

Aktuální ceny od 1. 7. 2019
(Kč/m3)
Provozované lokality vodné stočné celkem vodné stočné celkem
(bez DPH) (bez DPH) (bez DPH) (s 15% DPH) (s 15% DPH) (s 15% DPH)
Plzeň 47,52 29,33 76,85 54,65 33,73 88,38
Plzeň - sever 57,38 37,16 94,54 65,99 42,73 108,72
St. Plzenec 38,09 42,00 80,09 43,80 48,30 92,10
Stod 51,77 29,96 81,73 59,54 34,45 93,99
CSS Stod 51,77 51,77 59,54 59,54
Břasy 50,08 27,74 77,82 57,59 31,90 89,49
Horní Bříza (Keramika) 57,38 37,16 94,54 65,99 42,73 108,72
Štěnovice (+ pevná složka) 59,53 19,67 79,20 68,46 22,62 91,08
Chotíkov 35,60 35,60 40,94 40,94
Plešnice 43,37 43,37 49,88 49,88
Ejpovice 42,90 42,90 49,34 49,34
Dolany (+ pevná složka) 53,91 53,91 62,00 62,00
Myslinka 57,38 57,38 65,99 65,99
Hradecko 57,38 57,38 65,99 65,99
Čeminy 53,43 53,43 61,44 61,44
ČOV M.Touškov, Kozolupy, Bdeněves 57,38 34,91 92,29 65,99 40,15 106,13
Chrást 57,38 37,16 94,54 65,99 42,73 108,72
Žihle 57,38 27,50 84,88 65,99 31,63 97,61
Čižice 43,68 43,68 50,23 50,23
Úherce 57,38 40,06 97,44 65,99 46,07 112,06
PZ Úherce 57,38 38,18 95,56 65,99 43,91 109,90
Trnová 57,38 22,69 80,07 65,99 26,09 92,08

Krašovice, Bučí

22,69 22,69 26,09 26,09

Rybnice

57,38 42,80 100,18 65,99 49,22 115,21
Voda předaná
Blatnice 30,70 30,70 35,31 35,31
Blovice (ČEVAK) 22,70 22,70 26,11 26,11
Nadryby 29,74 29,74 34,20 34,20
Druztová 28,25 28,25 32,49 32,49
Slatina 38,45 38,45 44,22 44,22
Voda převzatá
Kožlany 10,38 10,38 11,94 11,94
Archiv ceníků

Vodné a stočné

Vodné

Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody.
 

Stočné

Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění.
 

 

Činitele ovlivňující výši ceny

Podstatnou složkou cen je nájemné, které společnost platí majitelům vodohospodářské infrastruktury. Nájemné je odvozené od hodnoty pronajatého majetku. Další významnou položkou je spotřeba chemikálií, především k úpravě surové povrchové vody (zdrojem vody pro Plzeň je řeka Úhlava, v některých oblastech okresu Plzeň-sever jsou využívány zdroje podzemní vody - od r.2002 je podzemní voda zpoplatněna). Nezanedbatelnou částku také představuje spotřeba energií nutná k výrobě a distribuci pitné vody, k čištění vod odpadních, likvidace kalů (potřebné chemikálie na stabilizaci kalů a výdaje na skládkování).

Na snížení nákladů na opravy příznivě působí obnova vodohospodářského majetku a realizace smluvních investic.

Způsob stanovení cen

Kalkulace cen vody a stočného vychází z platných předpisů pro věcně usměrňované ceny (Cenový věstník MF ČR). Zpracovatelem je provozovatel vodohospodářské infrastruktury, který návrh kalkulace předává vlastníkovi (radě, případně zastupitelstvu) k odsouhlasení.

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda