Ceny

Aktuální ceny od 1. 5. 2020
(Kč/m3)
Provozované lokality vodné stočné celkem vodné stočné celkem
(bez DPH) (bez DPH) (bez DPH) (s 10% DPH) (s 10% DPH) (s 10% DPH)
Plzeň 52,17 33,75 85,92 57,39 37,13 94,52
Plzeň - sever 62,23 39,89 102,12 68,45 43,88 112,33
St. Plzenec 44,00 43,50 87,50 48,40 47,85 96,25
Stod 54,38 31,15 85,53 59,82 34,27 94,09
CSS Stod 54,38 54,38 59,82 59,82
Břasy 54,55 31,45 86,00 60,01 34,60 94,61
Horní Bříza (Keramika) 62,23 39,89 102,12 68,45 43,88 112,33
Štěnovice (+ pevná složka) 58,24 21,41 79,65 64,06 23,55 87,61
Chotíkov 37,95 37,95 41,75 41,75
Plešnice 45,16 45,16 49,68 49,68
Ejpovice 43,94 43,94 48,33 48,33
Dolany (+ pevná složka) 53,91 53,91 59,30 59,30
Myslinka 62,23 48,75 110,98 68,45 53,63 122,08
Hradecko 62,23 62,23 68,45 68,45
Čeminy 55,85 55,85 61,44 61,44
ČOV M.Touškov, Kozolupy, Bdeněves 62,23 36,05 98,28 68,45 39,66 108,11
Chrást 62,23 39,89 102,12 68,45 43,88 112,33
Žihle 62,23 29,14 91,37 68,45 32,05 100,50
Čižice 45,86 45,86 50,45 50,45
Úherce 62,23 41,90 104,13 68,45 46,09 114,54
PZ Úherce 62,23 40,35 102,58 68,45 44,39 112,84
Trnová 62,23 23,32 85,55 68,45 25,65 94,10

Krašovice, Bučí

23,32 23,32 25,65 25,65

Rybnice

62,23 45,22 107,45 68,45 49,74 118,19
Voda předaná
Blatnice 31,39 31,39 34,53 34,53
Blovice (ČEVAK) 23,40 23,40 25,74 25,74
Nadryby 30,31 30,31 33,34 33,34
Druztová 28,96 28,96 31,86 31,86
Slatina 37,64 37,64 41,40 41,40
Voda převzatá
Kožlany 11,05 11,05 12,16 12,16

Archiv ceníků 

Vodné a stočné

Vodné

Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody.
 

Stočné

Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění.
 

 

Činitele ovlivňující výši ceny

Podstatnou složkou cen je nájemné, které společnost platí majitelům vodohospodářské infrastruktury. Nájemné je odvozené od hodnoty pronajatého majetku. Další významnou položkou je spotřeba chemikálií, především k úpravě surové povrchové vody (zdrojem vody pro Plzeň je řeka Úhlava, v některých oblastech okresu Plzeň-sever jsou využívány zdroje podzemní vody - od r.2002 je podzemní voda zpoplatněna). Nezanedbatelnou částku také představuje spotřeba energií nutná k výrobě a distribuci pitné vody, k čištění vod odpadních, likvidace kalů (potřebné chemikálie na stabilizaci kalů a výdaje na skládkování).

Na snížení nákladů na opravy příznivě působí obnova vodohospodářského majetku a realizace smluvních investic.

Způsob stanovení cen

Kalkulace cen vody a stočného vychází z platných předpisů pro věcně usměrňované ceny (Cenový věstník MF ČR). Zpracovatelem je provozovatel vodohospodářské infrastruktury, který návrh kalkulace předává vlastníkovi (radě, případně zastupitelstvu) k odsouhlasení.

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda