Ochrana osobních údajů

Dne  25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

V této souvislosti  společnost VODÁRNA Plzeň a.s., jakožto správce osobních údajů, informuje své zákazníky o zpracování osobních údajů poskytnutých v rámci uplatňování svých požadavků. Hlavním účelem tohoto textu je objasnění způsobu a účelu zpracování osobních údajů včetně ubezpečení našich zákazníků o tom, že toto zpracování  probíhá zákonným a transparentním způsobem v souladu s požadavky výše uvedeného GDPR.

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. rovněž prohlašuje, že přijala taková personální, organizační a technická opatření, aby nedošlo ke zneužití, případně úniku zpracovávaných osobních údajů. Součástí přijatých opatření je i pravidelné provádění kontrol účinnosti a efektivnosti přijatých opatření. Stejně přísné nároky z hlediska zabezpečení osobních dat máme i na své dodavatele – zpracovatele osobních údajů.

Jak uplatnit svá práva v oblasti zpracování osobních údajů?

Svůj požadavek můžete vznést:

  • osobně na zákaznickém centru společnosti na adrese Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň (přijetí žádosti předchází ověření totožnosti žadatele)
  • písemnou formou (pozor, Vaše žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, a to z důvodu ověření totožnosti žadatele)
  • elektronicky (na e-mailovou adresu zc@vodarna.cz, zpráva musí být elektronicky podepsána)
  • prostřednictvím datové zprávy odeslané na adresu: ktuciif

 

Informace o zpracování osobních údajů získaných od našich zákazníků

Poskytnutí všem takovým osobám informace o podmínkách, za nichž je prováděno zpracování jejich osobních údajů. 

Informace o zpracování osobních údajů osob vstupujících do prostor společnosti

Poskytnout zákazníkovi informace o podmínkách, za nichž je prováděno zpracování jeho osobních údajů.

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda