Ochrana osobních údajů

Dne  25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

V této souvislosti společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., jakožto správce, případně zpracovatel osobních údajů, informuje své zákazníky o prováděném zpracování osobních údajů, které poskytují v rámci uplatňování svých požadavků.

Hlavním účelem tohoto textu je poskytnutí informace o způsobech zpracování osobních údajů a ubezpečení o tom, že toto zpracování probíhá zákonným a transparentním způsobem v souladu s výše uvedenými požadavky GDPR.

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. prohlašuje, že přijala taková personální, organizační a technická opatření, aby nedošlo ke zneužití, případně úniku zpracovávaných osobních údajů. Součástí přijatých opatření je i pravidelné provádění kontrol účinnosti a efektivnosti přijatých opatření. Stejně přísné nároky z hlediska zabezpečení osobních dat máme i na své dodavatele.

Informace o zpracování osobních údajů získaných od našich zákazníků

Poskytnutí všem takovým osobám informace o podmínkách, za nichž je prováděno zpracování jejich osobních údajů. 

Informace o zpracování osobních údajů osob vstupujících do prostor společnosti

Poskytnout zákazníkovi informace o podmínkách, za nichž je prováděno zpracování jeho osobních údajů.

Certifikáty:

Podporujeme: