Plánované obnovy vodohospodářské sítě na území města Plzně

Mapa plánovaných obnov vodohospodářské sítě na území města Plzně. Zobrazit na celou obrazovku.

Obnova vodohospodářské infrastruktury v horizontu 5 let

Jaký je časový horizont plánu?

Vizualizace definuje horizont 5 let věcné potřeby na rekonstrukce a obnovu vodovodní a kanalizační sítě statutárního města Plzně.

Jak často se plán aktualizuje?

Plán je zpracováván a průběžně aktualizován na základě stavebního a provozního stavu stávajících vodohospodářských sítí. K aktualizaci dochází vždy minimálně 1x ročně.

Jak vzniká plán?

Plánované investice jsou také koordinovány s ostatními správci sítí, dopravní infrastrukturou a doplňovány na základě zpracovaných koncepčních dokumentů jako jsou generely zásobování vodou a odvodnění, rozvojové studie a záměry apod., a to vše v souladu s územním plánem města.

Jak přesný je plán?

Zákresy v mapové aplikaci jsou znázorněny pouze ve stavu návrhu a jejich rozsah může být upraven dle koordinačních a technických potřeb.

Kdy probíhá realizace?

K realizaci plánovaných investičních akcí dochází v momentě schválení potřebných finančních prostředků.

Certifikáty:

Podporujeme: