Vodárenské kapičky

Dotační program pro zaměstnance

 • Pomáháte ve volném čase nějaké neziskové organizaci?
 • Patříte mezi ochránce přírody?
 • Děláte dobrovolníka a je pro vás radost udělat dobrý skutek?

V takovém případě můžete získat VODÁRENSKÉ KAPIČKY od společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

VODÁRENSKÉ KAPIČKY jsou příležitostí pro zaměstnance společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. získat finanční podporu pro nějaký "svůj" veřejně prospešný projekt, který sami podporují a jehož se jako realizátoři či dobrovolníci účastní.

Mnoho zaměstnanců společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je aktivními členy občanských sdružení nebo sympatizují s charitativními projekty neziskových organizací. Řada z nich se navíc ve svém volném čase snaží pomáhat tam, kde je to zapotřebí a kde je to těší.

VODÁRENSKÉ KAPIČKY společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. nabízí práve takto aktivním pracovníkům možnost požádat o finanční podporu "jejich" projektu až do výše 50.000 Kč.

Možná pomáháte v podobných projektech a možná o svém prvním dobrém skutku teprve přemýšlíte. VODÁRENSKÉ KAPIČKY můžete brát jako šanci někomu nebo něčemu pomoci. Je to jen na vás!

Základní podmínky pro získání VODÁRENSKÝCH KAPIČEK

 • Projekt musí k podpoře navrhnout zaměstnanec společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

 • Projekt musí mít: 

  • veřejně prospěšný cíl - veřejnou prospěšnost spatřuje společnost zejména v oblasti ochrany životního prostředí, výchovy a vzdělávání, sociální či humanitární,

  • název organizace se sídlem v České republice, která bude realizátorem projektu a 

  • zaměstnance, který projekt navrhuje nebo se jeho realizace aktivně zúčastní.

 • Žádost zasílejte na e-mailovou adresu dana.vesela@vodarna.cz v řádném termínu, a to nejpozději do 22. 9. 2023. Přihláškový formulář naleznete na tomto odkazu.

 • V měsíci říjnu letošního roku 2023 budou projekty vybrány a uzavřeny darovací smlouvy s tím, že projekty musí být ukončeny a vypořádány do 30. 6. 2024.

 • Maximální částka, o kterou lze požádat je 50.000 Kč. Tato částka bude poskytnuta formou daru na základě uzavřené platné darovací smlouvy s organizací jako realizátorem projektu.

 • Projekty musí být uskutečněny na území České republiky. 

Certifikáty:

Podporujeme: