Vodárenské kapičky

Dotační program pro zaměstnance

 • Pomáháte ve volném čase nějaké neziskové organizaci?
 • Patříte mezi ochránce přírody?
 • Děláte dobrovolníka a je pro vás radost udělat dobrý skutek?

V takovém případě můžete získat VODÁRENSKÉ KAPIČKY od společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. chce navázat na úspěšný projekt realizovaný v minulých letech, který přinesl velmi pozitivní zpětnou vazbu od zaměstnanců, regionálních municipalit i veřejnosti.

VODÁRENSKÉ KAPIČKY jsou příležitostí pro zaměstnance společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. získat finanční podporu pro nějaký "svůj" veřejně prospešný projekt, který sami podporují a jehož se jako realizátoři či dobrovolníci účastní.

Už v minulosti se ukázalo, že mnoho zaměstnanců společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je aktivními členy nejrůznějších občanských sdružení nebo sympatizují s charitativními projekty tzv. neziskových organizací. Řada z nich se navíc ve svém volném čase snaží pomáhat tam, kde je to podle nich zapotřebí a kde je to těší.

VODÁRENSKÉ KAPIČKY společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. nabízí práve takto aktivním pracovníkům možnost požádat o finanční podporu "jejich" projektu až do výše 50.000 Kč.

Možná pomáháte v podobných projektech a možná o svém prvním dobrém skutku teprve přemýšlíte …? V obou případech můžete VODÁRENSKÉ KAPIČKY společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. brát jako šanci někomu nebo něčemu pomoci. Je to jen na Vás!

Základní podmínky pro získání VODÁRENSKÝCH KAPIČEK

 • Projekt musí k podpoře navrhnout zaměstnanec společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

 • Obsahem projektu musí být:

  • veřejně prospěšný cíl - veřejnou prospěšnost spatřuje společnost zejména v realizaci projektu v oblasti ochrany životního prostředí, výchovy a vzdělávání, sociální či humanitární,

  • název organizace se sídlem v České republice, která bude realizátorem projektu a 

  • zaměstnanec, který projekt navrhuje nebo se jeho realizace aktivně zúčastní.

 • Žádost bude zaslaná na emailovou adresu dana.vesela@vodarna.cz v řádném termínu, a to nejpozději do 20. 9. 2021. Přihláškový formulář najdete V ELO ve sdílených složkách a v adresáři VODÁRENSKÉ KAPICKY.

 • V měsíci říjnu letošního roku 2021 budou projekty vybrány a uzavřeny darovací smlouvy s tím, že projekty musí být ukončeny a vypořádány do 30. 6. 2022.

 • Maximální částka, o kterou lze požádat je 50.000 Kč. Tato částka bude poskytnuta formou daru na základe uzavřené platné darovací smlouvy s organizací jako realizátorem projektu.

 • Projekty musí být realizovány na území České republiky. 

Certifikáty:

Podporujeme: