Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel této webové stránky se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové stránky v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové strániky s doménou - vodarna.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s normou EN 301 549 V2 1.2 (2015-04) a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými dále.

Některá fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na webové stránky postrádají titulky. Jedná se o multimediální soubory, které nenesou významové sdělení a slouží výhradně pro prezentaci společnosti, tedy nejsou podle § 7 zákona č. 99/2019 Sb. dodatečně upravovány.

Některé informace na této webové stránce jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, které lze přímo zobrazit v běžných prohlížečích nebo je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe, případně některý z alternativních prohlížečů (např. Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a jiné). Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a pod.). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o potížích při zobrazovaní těchto webových stránek můžete zaslat na adresu:

mail@vodarna.cz

Postupy pro prosazování práva

Dozorovým orgánem ve věci plnění povinností provozovatele webových stránek dle výše uvedených předpisů a norem je:

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Certifikáty:

Podporujeme: