Odečty vodoměrů

Termíny odečtů

Odečty vodoměrů osazených na přípojkách nemovitostí připojených na vodovod pro veřejnou potřebu jsou prováděny v pravidelných intervalech, jejichž délka se pohybuje v toleranci dvou týdnů. Z technických i ekonomických důvodů nelze dny pro provádění odečtů vodoměrů pevně stanovit. Pravidelnost je zde věci přiměřená a není v rozporu se zákonem.

Popis odečtu vodoměru

Každý zaměstnanec, který přichází do styku s odběratelem, má povinnost se na vyzvání prokázat služebním průkazem. Naopak odběratel je povinen dle zákona č. 274/2001 Sb. umožnit provozovateli (zaměstnanci provozovatele) přístup k vodoměru. Pokud Vás odečítač vodoměrů nezastihne, zanechá Vám na místě písemný vzkaz s termínem dalšího odečtu.

Hlášení odečtů - Samoodečty

Další možností nahlášení odečtu, která je prokazatelná, je zaslání fotografie stavu vodoměru elektronicky na mailovou adresu, která je uvedená i na písemném vzkazu – výzvě. 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. preferuje nahlašování samoodečtů elektronicky, tedy ideálně zasláním mailu vč. fotografie vodoměru

Kontakty

Hlášení přes zákaznickou sekci.

E-mail: zc@vodarna.cz
odecty@vodarna.cz

Tel.: 377 413 222377 413 111

 

Certifikáty:

Podporujeme: