Podporujeme

Při vykonávání každodenních činností nezapomínáme na pomoc potřebným. Z celé řady prospěšných činností lze jmenovat třeba mnoholetá spolupráce s Městskou charitou Plzeň či Diecézní charitou Plzeň.

logo MCHPlogo DCHP

logo LF UK

  

Vodárenské kapičky

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. chce navázat na úspěšný projekt realizovaný v minulých letech, který přinesl velmi pozitivní zpětnou vazbu od zaměstnanců, regionálních municipalit i veřejnosti.

VODÁRENSKÉ KAPIČKY jsou příležitostí pro zaměstnance společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. získat finanční podporu pro nějaký "svůj" veřejně prospešný projekt, který sami podporují a jehož se jako realizátoři či dobrovolníci účastní.

 

Certifikáty:

Podporujeme: