Podporujeme

Vodárenské kapičky

VODÁRENSKÉ KAPIČKY jsou příležitostí pro zaměstnance společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. získat finanční podporu pro nějaký "svůj" veřejně prospešný projekt, který sami podporují a jehož se jako realizátoři či dobrovolníci účastní. Projekt přinesl velmi pozitivní zpětnou vazbu od zaměstnanců, regionálních municipalit i veřejnosti. Více o možnosti využití této příležitosti naleznete zde.

Dále podporujeme

Při vykonávání každodenních činností nezapomínáme na pomoc potřebným. Z celé řady prospěšných činností lze jmenovat třeba mnoholetou spolupráci s Městskou charitou Plzeň či Diecézní charitou Plzeň.

logo MCHPlogo DCHP

logo LF UK

Certifikáty:

Podporujeme: