Systémy řízení

Historie zavádění systémů řízení ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. sahá do roku 1999, kdy vedení společnosti přijalo rozhodnutí zahájit výstavbu systému řízení kvality v obchodním odboru podle normy ČSN EN ISO 9002:1995. Certifikát získaný v následujícím roce potvrzuje soulad nastavení systému s požadavky zmíněné normy pro oblast poskytování informací a obchodních služeb v oblasti dodávky vody, rozvodu vody, údržby vodovodní a kanalizační sí­tě. Naše společnost se tak stala prvním držitelem tohoto certifikátu mezi vodárenskými společnostmi.

Základním dokumentem zavedeného integrovaného systému řízení je tzv. Politika integrovaného systému řízení, která je plně v souladu s posláním firmy. Krom vlastních zaměstnanců je tato Politika závazná i pro veškeré naše dodavatele.

Protože řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patřilo a patří ke klíčovým aktivitám všech našich zaměstnanců, nejen vedení společnosti, zapojili jsme se do programu Bezpečný podnik, jehož odborným garantem je Oblastní inspektorát práce Plzeňského a Karlovarského kraje a od roku 2012 jsme držitelem tohoto ocenění.

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda