Systémy řízení

Historie zavádění systémů řízení ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. sahá do roku 1999, kdy vedení společnosti přijalo rozhodnutí zahájit výstavbu systému řízení kvality v obchodním odboru podle normy ČSN EN ISO 9002:1995. Systém řízení kvality se v průběhu dalších let postupně integroval s dalšími systémy a v současné době jsme držitelem certifikátů v oblastech kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, hospodaření s energiemi a od října 2019 i bezpečnosti informací.

Základním dokumentem zavedeného integrovaného systému řízení je tzv. Politika integrovaného systému řízení (pdf, 1,96 MB), která je plně v souladu s posláním firmy. Krom vlastních zaměstnanců je tato Politika závazná i pro veškeré naše dodavatele.

Protože řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patřilo a patří ke klíčovým aktivitám všech našich zaměstnanců, nejen vedení společnosti, zapojili jsme se do programu Bezpečný podnik (pdf, 0,46 MB), jehož odborným garantem je Oblastní inspektorát práce Plzeňského a Karlovarského kraje a od roku 2012 jsme držitelem tohoto ocenění.

Politika společnosti v oblastech protikorupčního systému řízení a zajištění shody s předpisy.

 

Certifikáty:

Podporujeme: