Laboratorní rozbory

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. provoz Laboratoře provádí laboratorní práce, které zahrnují vzorkování a fyzikálně-chemické a mikrobiologické zkoušení pitných, surových povrchových, surových podzemních, užitkových, odpadních vod, vodných výluhů, kalů, sedimentů, shrabků, písků a zemin.

Pro tuto činnost je zkušební laboratoř akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1202. Laboratorní zkoušení je prováděno dle platných norem validovaných v podmínkách laboratoře, správnost dosahovaných výsledků je ověřována trvalým monitorováním analýz v rámci řízení kvality.

Pracovníci provozu Laboratoře zajistí akreditovaný odběr vzorků v libovolné lokalitě nebo si zákazník může provést odběr vzorků sám (podle instrukcí pracovníků laboratoře do poskytnutých vzorkovnic).

Protokoly s výsledky zkoušek jsou doručovány v písemné (po dohodě i elektronické) podobě, včetně porovnání dosažených hodnot s příslušnými normami nebo předpisy. V případě potřeby je možná osobní konzultace s našimi odborníky.

Termíny dodání výsledků jsou 7 až 10 dnů, s možností domluvy dle potřeb zákazníka.

 

Služby našich laboratoří můžete využít, pokud:

Máte pochybnosti o kvalitě Vaší vody

  • nechutná Vám voda ze studny …
  • je voda náhle zakalená, zabarvená, s nezvyklým zápachem…
  • nebo Vás prostě zajímá, co pijete…

Řešíte konkrétní problém s pitnou vodou

  • vybudovali jste studnu a potřebujete rozbor vody ke kolaudaci…
  • máte nebo čekáte přírůstek do rodiny…
  • nabízí Vám nějaká firma zázračné filtrační zařízení nebo uvažujete o jeho zakoupení…

 

Potřebujete sledovat účinnost čistírny, odlučovače ropných látek nebo tuků

  • máte povinnost sledovat účinnost zařízení vzhledem ke kvalitě vypouštěných odpadních vod…
  • Vaše zařízení nepracuje, jak jste si představovali…

Hledáte laboratoř pro rozbory odpadů, kalů a jejich vodných výluhů, bioplynu

  • máte povinnost sledovat kvalitu odpadů ukládaných na skládky, průsakových vod…
  • provozujete bioplynovou stanici…

 

Více podrobností

Vzorkovnice na odběr vzorků

(pokud provádí odběr vzorků zákazník)

 

Pitná voda

Odběr vzorků pitných vod může být proveden pouze do vzorkovnic poskytnutých laboratoří. U těchto vzorkovnic je přepoklad, že neovlivní kvalitu odebrané vody.

Vzorkovnice předává na základě sjednané zakázky laboratoř. Prázdné vzorkovnice by měly být uchovávány na suchém a čistém místě. Maximální datum použití vzorkovnic pro mikrobiologický rozbor je vyznačen na alobalu, kterým je překryta zátka a hrdlo vzorkovnice.

Objem odebíraných vzorků je dán velikostí vzorkovnic a popisem správného odběru dle pokynů laboratoře (pdf, 0,21 MB).

Odpadní voda

Odběr vzorků by měl být přednostně proveden do vzorkovnic poskytnutých laboratoří, která na základě sjednané zakázky zvolí jejich správnou skladbu. Toto platí především u speciálních rozborů např. tuky a oleje, ropné látky, polyaromatické uhlovodíky….

Pokud je nutné z nějakého důvodu odebrat vzorek do vlastní vzorkovnice, pak by to měla být plastová nebo skleněná lahev od pitné vody bez příchuti.

Objem vzorku odpadní vody předaného do laboratoře by měl být přibližně jeden litr, nebo dle pokynů laboratoře (pdf, 0,18 MB).

KAL (kal, sediment, zemina…)

Odběr vzorků by měl být přednostně proveden do vzorkovnic poskytnutých laboratoří.

Pokud je nutné z nějakého důvodu odebrat vzorek do vlastní vzorkovnice, pak by to měla být plastová vzorkovnice v případě tekutého kalu, nebo čistý, jednorázový plastový sáček (např. do odpadkového koše) v případě pevného KALU.

Objem vzorku tekutého KALU předaného do laboratoře by měl být přibližně půl litru nebo dle pokynů laboratoře (pdf, 0,18 MB).

Pro provedení vodného výluhu materiálu je nutné odebrat minimálně 1 kg vzorku.

 

Zacházení s odebranými vzorky:

Odebrané vzorky by měly být uchovávány v temmu a chladu a pokud možno co nejdříve dopraveny do laboratoře.
Doba předání vzorku od jeho odběru by neměla být delší než 24 hod. Výjimky je nutné projednat s laboratoří.

Kontakty

Laboratoř č. 1

odběr vzorků a laboratorní rozbory odpadních vod a kalů

Jateční 40, 301 00, Plzeň – administrativní budova ČOV, I. patro
tel.: 377 413 627

příjem vzorků:

po - čt 7.00 - 15.00 hod.

pá 7.00 - 9.00 hod.

Laboratoř č. 2

laboratorní rozbory pitných vod

Malostranská 143/2, 326 00, Plzeň – areál úpravny vody
tel.: 377 413 148

příjem vzorků:

po - út 6.30 - 12.00 hod.

jinak po předchozí domluvě

výdej vzorkovnic:

po - pá 6.30 - 14.30 hod.

pracovní dny 7.00 – 15.00 hod.

Při sjednávání zakázek můžete s našimi odborníky konzultovat Váš záměr, který chcete provedením laboratorního rozboru řešit – bude Vám doporučen optimální rozsah analýz s ohledem na odborné i finanční hledisko.

 

Do odvolání přijímáme vzorky od zákazníků pouze po telefonické domluvě (viz kontakty příslušné laboratoře)

 

Laboratorní rozbory a ceny:

 

Certifikáty:

Podporujeme: