Další služby

Svoz odpadních vod - Plzeň Lhota

Veškeré potřebné informace ke službě Svoz odpadních vod z Plzně - Lhoty naleznete na stránkách Městský obvod Plzeň 10 - Lhota.

Přejít na stránky ÚMO 10

Zavážení bazénů s vodou cisternami

Menší ani větší zahradní bazény nejsou v dnešní době žádnou výjimkou a jejich napouštění z vodovodu pro veřejnou potřebu může představovat výrazné riziko z pohledu kvality dodávané pitné vody, kdy nárazový odběr většího množství vody může změnit hydraulické poměry v potrubí natolik, že negativně ovlivní vzhled vody. VODÁRNA PLZEŇ proto silně doporučuje zajištění dodávky vody cisternou. Při dojednávání termínu je třeba počítat s tím, že cisterny jsou určené pro řadu činností, přičemž například náhradní zásobování vodou v případě havárií má před ostatními přednost.

Cena za dodanou vodu se liší v závislosti na množství vody, vzdálenosti, kterou cisterna ujede, a na době čerpání a vypouštění pitné vody. Ceny za ujetý km a práci se řídí platným ceníkem služeb (pdf, 0,22 MB). Za vodu je pak účtováno vodné dle platné sazby.

V případě, že byste se i přes zmíněné riziko rozhodli pro přímé napouštění bazénu z vodovodní sítě, rozhodně se nezapomeňte dopředu poradit s pracovníky příslušných pracovišť VODÁRNY PLZEŇ, příp. kontaktujte centrální dispečink (377 413 444).

Kontakty pro lokality

Vodovody Plzeň - středisko Božkov

tel.: 377 413 442

Nýřany

tel.: 377 931 315, tel.: 377 931 219

Kralovice

tel.: 373 396 304-5

REZERVAČNÍ SYSTÉM NA OBJEDNÁNÍ CISTERNY NA TOMTO ODKAZU

Vývoz septiku, žump

Mezi další služby prováděné VODÁRNOU PLZEŇ patří čištění kanalizačních sítí včetně objektů a uličních vpustí kanalizačními kombinovanými vozy.

Pro potřeby vývozu odpadních vod z jímek a septiků jsme vybaveni sacím vozem o objemu 6 m3.

Rovněž provádíme inspekci kanalizační sítě a kanalizačních přípojek.

Pro více informací se na nás můžete obrátit telefonicky nebo navštívit naše zákaznické centrum.

Kontakty pro svoz

mistr provozu Kanalizace Plzeň-město, tel.: 377 413 617

Inspekce KS a KP

mistr provozu Kanalizace Plzeň-město, tel.: 377 413 615

Odkalování

V případě havárií nebo nevhodné manipulaci na vodovodu pro veřejnou potřebu (např. nešetrnému napouštění bazénů z řadu) může dojít k zakalení pitné vody v síti. Nejjednodušším řešením je vodu trochu odpustit. Pokud nicméně zakalení přetrvává, kontaktujte prosím centrální dispečink společnosti VODÁRNA PLZEŇ na telefonním čísle 377 413 444.

 

Diagnostika

V rámci svých služeb nabízíme také vyhledávání podzemních armatur, tras potrubí a úniků vody moderními diagnostickými přístroji.

Kontakt: Údolní 6, Plzeň-Božkov, tel. 377 413 443, 721 263 080

Čištění a monitoring kanalizace

Mezi další služby prováděné VODÁRNOU PLZEŇ patří čištění kanalizačních sítí vč. objektů a uličních vpustí kanalizačními kombinovanými vozy. Rovněž provádíme inspekci kanalizační sítě a kanalizačních přípojek.

Kontakt: Jateční 40, Plzeň, tel. 377 413 612

Ceník služeb

Veškeré poskytované služby jsou účtovány v souladu s aktuálně platným ceníkem. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte příslušný provoz nebo se obraťte na naši zákaznickou linku.

 

Certifikáty:

Podporujeme: