Tvrdost vody

Tvrdost vody

Tvrdost vody popisuje podíl mineralizace vody. Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, prakticky se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Obsah vápníku ve vodě je přímo svázán s geologickou skladbou horniny, kterou protéká. Proto se tvrdost vody v jednotlivých geografických oblastech často liší. Voda pocházející z křídovité oblasti je tvrdší než ta, která se čerpá v oblasti žulové. Tvrdost vody se stanovuje, jak již bylo zmíněno, jako suma vápníku a hořčíku, výsledek se vyjadřuje v mmol/l (milimol na litr).

Jak rozlišit tvrdou vodu od měkké?

Tvrdá voda:

 • Mýdlo málo pění a snadno se oplachuje.
 • Na hladině kávy nebo čaje se tvoří povlak.
 • Z jídel a nápojů se ztrácejí aromatické látky.
 • Prodlužuje se doba vaření masa a zeleniny.
 • Zanechává bělavé stopy v hrncích, na nádobí a na sanitárním vybavení (na vanách, umyvadlech…)
 • Způsobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních
  trubkách, v ohřívačích vody, v kotlích a v domácích
  elektrospotřebičích.
 • Na druhou stranu však chrání potrubí před korozí.

Měkká voda:

 • Pokud voda nemá výše zmíněné účinky, jedná se o vodu
  měkkou.

Jednoduchým návodem, jak předejít tvorbě nežádoucího povlaku na hladině čaje u tvrdé vody, je mírné okyselení vody - buď několika kapkami citrónu nebo chuťově neutrální kyselinou askorbovou (vitamin C) nebo kyselinou citrónovou (1 špetka na 1 litr vody), které lze běžně zakoupit.

Optimální tvrdost pitné vody ze zdravotního hlediska

Ze zdravotního hlediska dáváme přednost spíše vodě tvrdší, ale i růst tvrdosti je prospěšný jen do určité míry. Vyhláška č. 252/2004 Sb. uvádí jako optimální (doporučenou) hodnotu v pitné vodě 2 – 3,5 mmol/l. Vápník nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví. Naopak pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí, zejména pak vápníku nebo hořčíku. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus.

Technické hledisko

Z technického hlediska není žádoucí ani velmi měkká voda, která bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí, ani voda tvrdá, která zase snižuje životnost potrubí a nádrží tvorbou inkrustací. Tvrdá voda navíc špatně rozpouští mýdlo a zvyšuje jeho spotřebu. Specifickým problémem se stává tvrdost u teplé vody. Když voda obsahuje hydrogenuhličitany, dojde během jejího zahřívání k odstranění CO2 a ke změně hydrogenuhličitanu na uhličitan (vápenatý), který se vysráží ve formě tuhého vodního kamene na stěnách varných nádob, trubek a bojlerů.

Jak omezovat tvorbu vodního kamene?

Pokud je Vaše voda velmi tvrdá, řiďte se následujícími doporučeními:

 • Pro ohřívače vody nebo kotle omezte teplotu vody na 60 °C. Při vyšších teplotách se vodní kámen usazuje mnohem rychleji.
 • Pro domácí spotřebiče: Řiďte se pokyny výrobce spotřebiče. Abyste zabránili příliš rychlému usazování vodního kamene, můžete používat přípravky proti tvorbě vodního kamene.

Informace o tvrdosti vody v lokalitách provozovaných naší společností můžete najít na našich webových stránkách.

Meze tvrdosti vody
pitná voda mmol/l °dH °F
velmi tvrdá >3,76 >21,01 >37,51
tvrdá 2,51–3,75 14,01–21 25,01–37,5
středně tvrdá 1,26–2,5 7,01–14 12,51–25
měkká 0,7–1,25 3,9–7 7–12,5
velmi měkká <0,5 <2,8 <5
1 mmol/l = 5,61 °dH 1 °dH = 0,18 mmol/l
1 mmol/l = 10 °F 1 °F = 0,1 mmol/l
1 °dH = 1,78 °F 1 °F = 0,56 °dH

1 °dH = německý stupeň
1 °F = francouzský stupeň

 

Zajímá vás kvalita vody ve vaší lokalitě?

Zjistěte jaká je kvalita vody ve vaší lokalitě. Stačí zadat název lokality do které spadáte a jednodše zjistíte, jak máte tvrdou vodu nebo jaká cena vodého a stočného.

Máte dotaz? Přečtěte si nejčastější dotazy o vodě

Přehled najčastějších dotazů týkajících se jak kvality pitné vody tak i odpadní vody. 

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit