Chlór v pitné vodě

Chlor v pitné vodě

K čemu chlor slouží?

Chlor zabraňuje množení zárodků bakterií ve vodovodních sítích. Působí jako potravní konzervační prostředek a zaručuje uchování kvality vody dodávané spotřebitelům z hlediska zdravotní nezávadnosti.

Jak se mohou bakterie dostat do vodovodních sítí?

Bakterie a další mikroorganismy jsou běžnou součástí životního prostředí. Vyskytují se ve vzduchu i v půdě a mohlo by se stát, že např. během oprav vodovodního potrubí se dostanou i do vodovodní sítě. Rovněž usazeniny organického charakteru na vnitřní stěně potrubí jsou ideálním prostředím pro množení bakterií.

Proč se chlor přidává do upravené vody?

Voda opouští úpravnu vody ve výborné bakteriologické kvalitě a obsahuje pouze prvky nezbytné pro Vaše zdraví, zejména soli a minerály. Aby tato kvalita byla zachována až k Vašemu vodovodnímu kohoutku a aby bylo zabráněno jakémukoli nebezpečí náhodné sekundární kontaminace, je nezbytná přítomnost volného chloru během distribuce pitné vody. Množství chloru v dopravované upravené vodě je v různých částech distribuční sítě monitorováno. V případě jeho nedostatečného množství je do upravené vody dávkován v podobě vodného roztoku. Tzv.  dochlorace je nutná proto, že v průběhu distribuce vody dochází ke spotřebování chloru - reaguje se stěnami potrubí a s dalšími složkami obsaženými ve vodě včetně nežádoucích mikroorganismů.

Existují náhrady chloru?

Chlor (plynný, chlornan sodný, oxid chloričitý, chloramin) patří k nejběžněji používaným desinfekčním činidlům. Větší účinek na zneškodnění choroboplodných a patogenních zárodků virů a bakterií má ozon a UV záření. Úpravna vody pro skupinový vodovod Plzeň používá k primární desinfekci právě kombinaci ozonu, UV záření a plynného chloru. K hygienickému zabezpečení pitné vody v distribuční síti se pak používá roztok chlornanu sodného.

Je chlor zdravotně závadný?

V malých dávkách je chlor zdravotně nezávadný. Přesto však působí jako silný dezinfekční prostředek, který chrání před náhodnou sekundární kontaminací vody.

Jak zmírnit vliv chloru na chuť a aroma pitné vody?

V závislosti na místě v síti má voda slabší či silnější aroma chloru.

Odstranit jej můžete následujícími způsoby:

  • před konzumací nechte vodu několik minut „odstát“
  • před konzumací přidejte do vody pár kostek ledu nebo několik kapek citrónu
  • uchovávejte vodu v chladničce v uzavřených skleněných láhvích (po dobu max. 24 h)
  • vodu můžete také před konzumací krátce převařit.
Vzhledem k tomu, že chlor je těkavá látka, výše zmíněné postupy často stačí k odstranění jeho aroma. Pokud se Vám přesto zdá, že známky chloru ve vodě jsou výrazné, neváhejte nás kontaktovat

Právní úprava

Maximální obsah volného chloru je určen vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato vyhláška je harmonizována s požadavky evropské směrnice č. 98/83 EC o kvalitě vody pro lidskou spotřebu. Podle této vyhlášky je mezní hodnota obsahu volného chloru až 0,3 mg/l.

 

Zajímá vás kvalita vody ve vaší lokalitě?

Zjistěte jaká je kvalita vody ve vaší lokalitě. Stačí zadat název lokality do které spadáte a jednodše zjistíte, jak máte tvrdou vodu nebo jaká cena vodého a stočného.

Máte dotaz? Přečtěte si nejčastější dotazy o vodě

Přehled najčastějších dotazů týkajících se jak kvality pitné vody tak i odpadní vody. 

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit