Vodoměr, přezkoušení vodoměru

Zpět na nejčastější dotazy

Zdá se mi, že nám vodoměr špatně měří.
Je možné ho nechat přezkoušet?

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit kdykoliv, nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení protokolárně poskytne oprávněná organizace provozovateli, který neprodleně písemně informuje odběratele.

Pokud údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční. Stanovení množství odebrané vody se v tomto případě provádí podle postupu definovaného zákonem č. 274/2004 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Jestliže ověření vodoměru podle zvláštního právního předpisu pozbylo platnosti, považuje se vodoměr za nefunkční.

Je-li vodoměr nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel.

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že údaje vodoměru splňují požadavky na odchylku od normy stanovenou pro daný vodoměr zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel.

Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu i náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit