Výpočet spotřeby, nevyhoví-li vodoměr přezkoušení

Zpět na nejčastější dotazy

Jakým způsobem je stanoveno množství odebrané vody, pokud vodoměr nevyhoví přezkoušení?

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zákonem č. 274/2001 Sb., v platném znění, vodoměr se považuje za nefunkční.

Stanovení množství odebrané vody se v tomto případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícího tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru.

V případě, že takové údaje nejsou k dispozici nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství odebrané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodnou jinak.

Za období k vypořádání se považuje období od posledního skutečně provedeného odečtu vodoměru předcházejícího skutečnému odečtu vodoměru, na základě kterého došlo k výměně vodoměru, do dne výměny vodoměru související s reklamací nebo žádostí o jeho přezkoušení.

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit