Proč se pitná voda
chloruje?

Ze zákona je provozovatel povinen dodávat vodu mikrobiologicky nezávadnou, hygienicky zabezpečenou. Toto hygienické zabezpečení se provádí chlorací maximálně na hodnoty předepsané legislativou. Obsah chlóru ve vodě pravidelně kontrolují pracovníci provozovatele i pracovníci hygienické služby.

Proč se chlor přidává do upravené vody?

Voda opouští úpravnu vody ve výborné bakteriologické kvalitě a obsahuje pouze prvky nezbytné pro Vaše zdraví, zejména soli a minerály. Aby tato kvalita byla zachována až k Vašemu vodovodnímu kohoutku a aby bylo zabráněno jakémukoli nebezpečí náhodné sekundární kontaminace, je nezbytné upravenou vodu hygienicky zabezpečit. Používají se k tomu různé sloučeniny chlóru, které se ve velmi malých dávkách přidávají na výstupech z úpraven vody a čerpacích stanic.

Pro zachování bakteriologické nezávadnosti vody je na různých úsecích distribuční sítě přidáváno průměrně 0,1 - 0,2 miligramů chlóru na jeden litr vody. Obsah chlóru v takto upravené vodě představuje 1 kapku chlóru na 1 000 litrů vody, což je zhruba objem pěti plných koupelových van.

Jak zmírnit vliv chloru na chuť a aroma pitné vody?

V závislosti na místě odběru vody z vodovodní sítě, její teplotě a obsahu dalších látek může voda mít slabší či silnější aroma chlóru. Odstranit jej můžete takto:

  • před konzumací nechte vodu několik minut „odstát“
  • před konzumací přidejte do vody pár kostek ledu nebo několik kapek citrónu
  • uchovávejte vodu v chladničce v uzavřených skleněných láhvích (po dobu max. 24 h)
  • vodu můžete také před konzumací krátce převařit 

Existují náhrady chloru?

Chlor (plynný, chlornan sodný, oxid chloričitý, chloramin) patří k nejběžněji používaným desinfekčním činidlům. Větší účinek na zneškodnění choroboplodných a patogenních zárodků virů a bakterií má ozon a UV záření. Úpravna vody pro skupinový vodovod Plzeň používá k primární desinfekci právě kombinaci ozonu, UV záření a plynného chloru. K hygienickému zabezpečení pitné vody v distribuční síti města Plzně a přilehlého okolí se pak používá roztok chlornanu sodného.

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit