Kvalita pitné vody

Zpět na nejčastější dotazy

Je pitná voda z kohoutku kvalitní? Jakou má kvalitu voda ve veřejné vodovodní síti?

Kvalita pitné vody dodávané naší společností odpovídá obecně platným právním předpisům.

Jsou to zákon č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hyg. požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Na kvalitu pitné vody dozírají kromě našich laboratoří i nezávislé laboratoře hygienické služby.

§ 3,odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví

Zdravotní nezávadnost vody se stanovuje hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem.

Je v Plzni voda z veřejné vodovodní sítě vhodná pro přípravu kojenecké stravy?

Limity ukazatelů pitné vody (vyhláška č. 252/2004 Sb. v platném znění) jsou stanoveny s ohledem na celou populaci, tedy včetně kojenců.

Pitná voda dodávaná vodovody v provozování VODÁRNY PLZEŇ a.s. tyto limity splňuje a vodu lze používat i k přípravě kojenecké stravy.

Vybrané parametry kvality vody a jejich hyg. limity

mikrobiologické ukazatele jednotka hygienický limit
Escherichia coli mg/l Pt 0

 

chemické ukazatele jednotka hygienický limit
vápník, hořčík (tvrdost) mmol/l 2,0–3,5 (doporuč. h.)
dusičnany mg/l 50
reakce vody (pH) 6,5–9,5
železo mg/l 0,20
Ca ZFn 5


Aktuální hodnoty najdete na v přehledu ukazatelů kvality vody.


Co může zhoršit kvalitu distribuované vody u Vás doma?

Vše v podstatě závisí na kvalitě vnitřních rozvodů a na jejich řádné údržbě, za které zodpovídá vlastník nemovitosti.

Zde jsou některé příklady, co může způsobovat znečištění vody u Vás doma:

 • nepoužívané trubky a vodovodní příslušenství
  (staré kohoutky na zalévání, stará umyvadla atd.), kde se může držet stojatá voda a v ní pak dochází k množení bakterií
 • neudržované vodovodní baterie a filtry
  k nim přidávané jsou též příhodná místa pro tvorbu bakterií
 • zpětné nasátí vody je způsobeno kolísáním tlaku ve vodovodních trubkách:
  voda již použitá může být nahodile nasáta a může tak způsobit znečištění veřejné vodovodní sítě
 • nefunkční zpětné klapky u praček nebo myček nádobí

Jak zabránit zpětnému nasátí vody?

na zahradě:

 • nenechávejte zalévací hlavici v kaluži vody nebo ponořenou v kropicí konvi

doma:

 • nenechávejte sprchovou hlavici ve vaně plné vody
 • u myčky nádobí si nechejte osadit zpětnou klapku
 • ve vašem vnitřním rozvodu nepropojujte vodu z veřejného vodovodu s případným rozvodem vody z vlastního zdroje

 

 

Pravidla potravinové hygieny

Pro konzumaci vody

 • Před pitím, zejména ráno nebo po návratu z práce nebo víkendu, nechávejte vodu po dobu půl minuty odtéci. Takto „spotřebované" množství vody odpovídá pouze jednomu spláchnutí toalety a Vy budete mít jistotu, že voda, kterou konzumujete, je čerstvá.
 • Na pití a vaření nepoužívejte teplou vodu z vodovodu.

Pro skladování vody

 • vodu uchovávejte v chladničce a pravidelně vyměňujte led do nápojů
 • používejte pouze čisté nádoby a spotřebovávejte vodu do 24 hodin
 • ochraňujte vodu před prachem a zápachy
 • vodu doporučujeme uchovávat mimo přístup vzduchu a světla, proto
 • používejte uzavíratelné láhve nebo překryjte nádobu fólií nevystavujte vodu slunci

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit