Rozdíl ve spotřebě pitné vody mezi fakturačním vodoměrem a součtem podružných měřidel

Zpět na nejčastější dotazy

Jak je možné, že fakturační vodoměr ukazuje jinou spotřebu než činí součet podružných vodoměrů?

Rozdíly mohou vzniknout z několika příčin:

 1. Nevhodným typem nebo instalací podružného vodoměru

  • fakturační a bytový vodoměr mohou mít různou citlivost
  • bytové vodoměry jsou často instalovány v nevhodné poloze
  • u některých typů není dodržena předepsaná uklidňující délka rovného potrubí před a za vodoměrem
 2. Režimem odběru

Pokud protéká jednotlivými bytovými vodoměry (typicky v nočních hodinách) pouze malé množství vody (kapající kohoutek apod.), nastane situace, kdy:

 • není zaznamenán průtok na bytovém vodoměru
 • průtok je zaznamenám, ale zkresleně, pod stanoveným minimálním průtokem (Ol) , kde odchylka měření může být i desítky procent
 • průtok fakturačním vodoměrem (je dán součtem jednotlivých průtoků bytových vodoměrů) se snadno dostane na minimální průtok, kde je již přesnost měření garantována metrologickými parametry vodoměru

Obecně lze říci, že rozdíl mezi fakturačním vodoměrem a součtem spotřeb všech podružných měřidel bude tím menší, čím bude vyšší míra citlivosti poměrových vodoměrů a čím více budou dodrženy podmínky instalace předepsané výrobcem vodoměru.

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit