Co je to tvrdost vody?
Jakou máme tvrdost vody v Plzni a okolí?

Obecně se tímto pojmem rozumí suma obsahu vápníku a hořčíku ve vodě a vyjadřuje se v mmol/l (milimol na litr).

Tvrdost vody se popisuje dle stupnice: velmi měkká - měkká - středně tvrdá - tvrdá - velmi tvrdá.

Obě extrémní oblasti tvrdosti jsou nežádoucí z hlediska zdravotního i technického, určit „optimální“ tvrdost pitné vody není snadné a požadavek zdravotní se nemusí překrývat s požadavkem technickým.

Meze tvrdosti vody

Pitná voda mmol/l °dH °F
velmi tvrdá > 3,76 > 21,01 > 37,51
tvrdá 2,51-3,75 14,01-21 25,01 - 37,5
středně tvrdá 1,26-2,5 7,01-14 12,51-25
měkká 0,7-1,25 3,9-7 7-12,5
velmi měkká < 0,5 < 2,8 < 5

Přepočty tvrdosti vody

1 mmol/l = 5,61° dH
1 mmol/l = 10° F
1° dH = 0,18 mmol/l
1° dH = 1,78° dH
1° F = 0,1 mmol/l
1° F = 0,56° dH
1° dH = německý stupeň
1° F = francouzský stupeň

Konkrétní hodnoty tvrdosti vody v jednotlivých lokalitách provozovaných VODÁRNOU PLZEŇ a.s. najdete v průvodci kvalitou vody.

Jedná se o průměrné hodnoty předchozího kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že v tomto ukazateli nedochází k výrazným výkyvům, lze tyto průměrné a několik měsíců staré informace považovat za spolehlivý indikátor ke stanovení stupně tvrdosti vody v dané lokalitě.

Proč je voda více či méně vápenatá?

Obsah vápníku ve vodě je přímo svázán s geologickou skladbou horniny, kterou protéká. Proto se tvrdost vody v jednotlivých geografických oblastech často liší. Voda pocházející z křídovité oblasti je tvrdší než ta, která se čerpá v oblasti žulové.

Optimální tvrdost pitné vody ze zdravotního hlediska

Ze zdravotních hledisek dáváme přednost spíše vodě tvrdší, ale i růst tvrdosti je prospěšný jen do určité míry. Vápník nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví. Naopak, pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním či kardiovaskulárními chorobami, se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí, jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus.

Technické hledisko

Z technického hlediska není žádoucí ani velmi měkká voda, která bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí, ani voda tvrdá, která zase snižuje životnost potrubí a nádrží tvorbou inkrustaci. Tvrdá voda navíc špatně rozpouští mýdlo a zvyšuje jeho spotřebu. Specifickým problémem se stává tvrdost u teplé vody. Když voda obsahuje hydrogenuhličitany, dojde při zahřívání k odstranění C02, vysráží se tyto hydrogenuhličitany ve formě tuhého vodního kamene na stěnách varných nádob, trubek a bojlerů

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit