Ceník a kalkulace vodného-stočného

Zpět na nejčastější dotazy

Chtěl(a) bych se informovat na cenu vody.
Co je vodné a stočné?

Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody.

Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění.

Ceny vodného a stočného stanoví a vyhlašuje vlastník vodovodu a kanalizace na základě cenového návrhu od provozovatele (zde VODÁRNA PLZEŇ). Cena je solidární (jednotná) v rámci jedné kalkulační oblasti. 

Aktuální ceny vodného a stočného pro Plzeň a okolí.

Jak se stanovují ceny vodného a stočného?

Společnost nestanovuje výše zmíněný návrh v libovolné výši. Ceny jsou regulované principem věcného usměrňování, vydávané cenovým výměrem v souladu s platnými cenovými předpisy (výměr MF č. 01/aktuální rok) a neobsahují daň z přidané hodnoty ve výši 15%.

Do ceny se promítají výhradně ekonomicky oprávněné náklady (fixní a variabilní) a předpokládaný-plánovaný prodej vody (množství m3, které budou prodány) a přiměřený zisk provozovatele.

 

Fixní náklady:

 • opravy a údržba provoz. objektů a sítí
 • režijní náklady
 • nájemné za provozovaný
  vodohospodářský majetek
 • poplatky ČOV
 • odpisy HIM a DHIM
 • osobní náklady

Variabilní náklady:

 • nákup vody (podzemní a povrchová) od
  státních podniků Povodí
 • suroviny na úpravu vody pitné a
  odkanalizované (chemikálie)
 • el. energie

 

S ohledem na odlišné výše jednotlivých nákladů pro různé kalkulační oblasti se i vlastní výše cen vodného a stočného pro kalkulační oblasti liší.

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit