Účtování a placení vodného a stočného

Zpět na nejčastější dotazy

Jakým způsobem mohu
uhradit fakturu za vodné
a stočné?

  • SIPO
  • bankovní inkaso
  • platební příkaz k úhradě
  • přímým vkladem na každé pobočce KB
  • poštovní poukázka A
  • přes terminály Sazka
  • prostřednictvím QR kódu
  • v zákaznickém centru – hotově nebo platební kartou (VISA, MasterCard, JCB cards, AMERICAN EXPRESS, Diners Club International a V PAY)

Při uzavírání smluv a dohod o způsobu platby při ročním cyklu fakturace je nutný zálohový způsob placení

Podle čeho se účtuje vodné a stočné,
pokud není nainstalován vodoměr?

V případě, že spotřeba není měřena vodoměrem, vodné a stočné se stanovuje na základě §16 a §19 zákona 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, konkrétně pak prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb. – určení množství odebrané vody (§27) a vypouštěných odpadních vod (§29) bez měření.

Směrná čísla jsou uvedena v příloze č. 12 vyhlášky 428/2001 k zákonu 274/2001 Sb v platném znění.

Odběratel při uzavírání smluvního vztahu nebo při změně nahlašuje počet žijících osob na odběrném místě.


V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nebo dotazů k vyúčtování kontaktujte zákaznické centrum na 377 413 222 nebo emailem: zc@vodarna.cz

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit