Zprávy

V Plzni může zdražit vodu pouze inflace či změna legislativy

Přestože by se cena plzeňské vody dala označit za lehce nadprůměrnou, lze konstatovat, že se pro Plzeňany nakonec jedná o velmi příjemnou zprávu.

Kontroly hydrantů

Přelom jara a léta se nese na VODÁRNĚ PLZEŇ mimo jiné ve znamení pravidelných kontrol požárních hydrantů, které probíhají postupně na území celého města Plzně.

Napouštění bazénů

Trávíte letní dny u svých bazénů na zahradě? I pro Vás jsou tedy určeny následující řádky, kde se dozvíte, jak nejlépe postupovat při jejich napouštění.

Rekonstrukce a modernizace byla slavnostně zakončena

Na konci března 2016 byl úspěšně ukončen zkušební provoz zrekonstruované a zmodernizované Úpravny vody na Homolce.

Uzavření Zákaznického centra společnosti

Na přelomu měsíců května a června bude na týden uzavřené Zákaznické centrum společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Oslavte Den vody na čistírně!

Už několik let umožňujeme zájemcům z řad široké veřejnosti, aby s námi oslavili Světový den vody. I letos se jim při této příležitosti otevřou „dveře“ čistírny odpadních vody (ČOV) na Jateční třídě.

Omezení dostupnosti online služeb 5. - 6. 3. 2016

V průběhu soboty a neděle 5. a 6. března 2016 bude probíhat nezbytná údržba zákaznického informačního systému.

Mírnější hygienický limit pro vodovod pro veřejnou potřebu Pňovany do roku 2017

V návaznosti na provedené řízení Krajská hygienická stanice Plz. kraje určila provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu Pňovany –VODÁRNĚ PLZEŇ– dočasně mírnější limit pro pesticidní látku atrazin.

Mírnější hygienický limit pro skupinový vodovod pro veřejnou potřebu Plzeň do konce rekonstrukce

V návaznosti na provedené řízení Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje určila provozovateli skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Plzeň – VODÁRNĚ PLZEŇ – dočasně mírnější limit v ukazatelích s nejvyšší meznou hodnotou (pesticidy).

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit