Výroba a dodávka pitné vody v okolí Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozuje k 1. 1. 2008 kromě vodovodu města Plzně i vodovody v převážné části okresu Plzeň – sever a dále ve městech Starý Plzenec a Stod a obci Štěnovice okresu Plzeň - jih a v obcích Břasy a Ejpovice okresu Rokycany. Délka vodovodní sítě těchto vodovodů včetně 17.000 přípojek činí 840 km. Voda je akumulována v 69 vodojemech s celkovým využitelným objemem 16.700 tis. m3. Zajišťována je dodávka pro téměř 60 tis. obyvatel uvedených tří okresů.

           

Zdrojem pitné vody vodovodů obcí v okolí Plzně je plzeňský skupinový vodovod, ze kterého jsou vedeny přiváděcí řady ve směrech  Nýřany - Zbůch - Líně, Třemošná – Česká Bříza, Dýšina - Chrást- Kyšice a Starý Plzenec.

           

Vodními zdroji ostatních vodovodů jsou podzemní vody. Tyto vodovody byly budovány jako místní, dodávající vodu do jednoho spotřebiště. S postupným rozvojem spotřebišť dochází někde k propojování vodovodů a tak k tvoření vodovodů skupinových. Jsou to skupinové vodovody Horní Bříza - Trnová - Hromnice, Kralovice – Vysoká Libyně – Žihle, Plasy - Rybnice - Kaznějov a Město Touškov - Kozolupy - Bdeněves.

           

K získávání podzemní vody pro malá spotřebiště na útersku a kralovicku jsou dosud v provozu jímací zářezy, budované počátkem tohoto století. S rozvojem spotřebišť a vodovodů jsou budovány zdroje o vyšší vydatnosti  - zejména vrty.

           

Voda pro úpravu je jímána ve většině případů z vrtů. V provozu je proto 23 úpraven vod výkonu do 30 l/s. Celkový instalovaný výkon úpraven vod činí 200 l/s. Základním technologickým postupem při odželeznění  je alkalizace vápnem nebo hydroxidem sodným, oxidace chlornanem sodným, usazování a filtrace, při odmanganování následuje druhý filtrační stupeň s preparovanou náplní. U některých úpraven vody je tomuto základnímu postupu předřazeno provzdušnění (ÚV Horní Bříza, Manětín, Všeruby, Úterý, Stod, Břasy). Kromě pískových filtrů jsou užívány i specielní filtrační náplně na bázi přírodních materiálů (ÚV Město Touškov, Úterý) nebo plovoucí filtrační náplň (ÚV Dolní Hradiště).

           

Obsluhu, údržbu a opravy vodovodních sítí zajišťují střediska v Plzni, Nýřanech a Kralovicích. Ročně je mimoplzeňskými vodovody dodáno přes 3.000 tis. m3 vody.

Certifikáty:

Podporujeme:

Po dobu nouzového stavu máme omezený provoz zákaznického centra