Mírnější hygienický limit pro obec Babina nově až do listopadu 2022

V květnu 2017 byla obci Babina udělena Krajskou hygienickou stanicí udělena výjimka pro dusičnany a vybrané pesticidní látky.

Zmírnění limitu je od listopadu 2019 nově prodlouženo až do listopadu roku 2022. Konkrétní podmínky popisuje aktuální rozhodnutí KHS PK.

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda