Mírnější hygienický limit pro veřejný vodovod Babina do roku 2020

V provedeném řízení bylo prokázáno, že zásobování pitnou vodou nelze zajistit jinak a že používáním vody výše uvedené jakosti po stanovenou dobu nepovede k ohrožení lidského zdraví.

Více informací najdete zde

Certifikáty:

Podporujeme:

Po dobu nouzového stavu máme omezený provoz zákaznického centra