VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Zákaznická sekce

Není voda jako voda

Každý den se staráme, aby dodávaná pitná voda měla tu nejvyšší kvalitu!

Aktuality

Přerušení dodávky vody 18. 4. 2017

Přerušení dodávky vody - Bolevecká...

Přerušení dodávky vody 4. 4. 2017

Přerušení dodávky vody - Heyrovského, Šimerova...

Přerušení dodávky vody 13. 4. 2017

Přerušení dodávky vody - Příkrá, Pod Homolkou, Hluboká...

Přerušení dodávky vody 18. 4. 2017

Přerušení dodávky vody - Šimerova, Heyrovského, Luďka Pika...

Přerušení dodávky vody 11. 4. 2017

Přerušení dodávky vody - Zámecká, Tlumená, Zámecké náměstí...

Přerušení dodávky vody 6. 4. 2017

Přerušení dodávky vody - Čermákova, Brožíkova, Mírová, Tomanova...

Více

Havárie

  • Přehled řešených havárií / Oznámení havárie

Více

Plánované výluky

  • Mapa plánovaných výluk

Více

Světový den vody oslaví VODÁRNA PLZEŇ dnem otevřených dveří

Světový den vody oslaví VODÁRNA PLZEŇ dnem otevřených dveří

Společnost VODÁRNA PLZEŇ chystá pro obyvatele západočeské metropole den otevřených dveří, který pro…

Mírnější hygienický limit pro vodovod pro veřejnou potřebu Robčice-Břízsko do roku 2019

Voda pro lokalitu Robčice-Břízsko získala dočasnou výjimku pro limit dusičnanů, nedoporučuje se ji …

Svoz odpadních vod z lokality Plzeň-Lhota

VODÁRNA PLZEŇ a.s. nově zajišťuje svoz odpadních vod z žump a odpadu ze septiků z nemovitostí, kter…

Cena vodného a stočného v Plzni pro rok 2017

Ve středu 16. listopadu 2016 schválila Rada města Plzně cenu vodného a stočného pro rok 2017.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. je občanům Starého Plzence blíž

Koncesní řízení ve Starém Plzenci rozhodlo, že i nadále bude provozovatelem místního vodovodu i kan…

Cisternou nebo kanalizačním vozem k Vám – v některých lokalitách jen obtížně

S ohledem na aktuální dopravní omezení na příjezdových cestách do vybraných námi provozovaných loka…