VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Zákaznická sekce

Není voda jako voda

Každý den se staráme, aby dodávaná pitná voda měla tu nejvyšší kvalitu!

Aktuality

Přerušení dodávky vody - 4. 10. 2017

Přerušení dodávky vody - Dolní a Horní Bělá...

Přerušení dodávky vody - 17. 10. 2017

Přerušení dodávky vody - Plzeň, Pod Švábinami, Sokolská...

Přerušení dodávky vody - 10. 10. 2017

Přerušení dodávky vody - Plzeň, Hřbitovní...

Přerušení dodávky vody - 6. 10. 2017

Přerušení dodávky vody - Plzeň, Hřbitovní...

Přerušení dodávky vody - 5. 10. 2017

Přerušení dodávky vody - Plzeň, Václavská, Republikánská...

Přerušení dodávky vody - 27. 9. 2017

Přerušení dodávky vody - Kyšice...

Více

Havárie

  • Přehled řešených havárií / Oznámení havárie

Více

Plánované výluky

  • Mapa plánovaných výluk

Více

Podmínky VODÁRNY PLZEŇ a.s. k využívání dešťové vody jako užitkové vody

Podmínky k využívání dešťové vody jako užitkové vody v objektech určených k trvalému bydlení

Mírnější hygienický limit v Pňovanech do roku 2020

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje prodloužila provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu…

Stálí zákazníci Laboratoře – informujte se i online

Provoz Laboratoře VODÁRNY PLZEŇ nově umožňuje svým stálým zákazníkům nahlédnout i do rozpracovaných…

Svoz odpadních vod z lokality Plzeň-Lhota

VODÁRNA PLZEŇ a.s. nově zajišťuje svoz odpadních vod z žump a odpadu ze septiků z nemovitostí, kter…

Cena vodného a stočného v Plzni pro rok 2017

Ve středu 16. listopadu 2016 schválila Rada města Plzně cenu vodného a stočného pro rok 2017.