Moravská vodárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Středočeské vodárny, a.s. 1.SčV, a.s.

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Chybějící či neplatná smlouva může vést k uzavření přípojky, problémům lze předejít jednoduchou kontrolou.

V průběhu listopadu 2014 byla Radou města Plzně schválena cena vodného a stočného pro rok 2015

Průzkum vedený nezávislou společností jasně prokazuje, že naši odběratelé oceňují neustálou snahu zkvalitňovat poskytované služby.

Změna ve výpočtu množství srážkových vod je účinná od 1.4.2014!

Přehled havárií na vodovodní či kanalizační síti a informace o odstávkách vody