Výstavba kanalizace ve Lhotě začíná

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 bude oficiálně zahájena stavební akce Odkanalizování Lhoty. Předmětem projektu je výstavba splaškové kanalizace v městském obvodu Plzeň 10 - Lhota a její napojení na stávající kanalizační síť města Plzně.

Certifikáty:

Podporujeme: