Vyjádření společnosti VODÁRNA PLZEŇ k problematice pesticidů

V návaznosti na pořad „A dost“ uveřejněný dne 18. 9. 2017 na webovém portálu stream.cz se společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. rozhodla zveřejnit tuto zprávu s cílem doplnit další relevantní informace k dané problematice a objasnit tak celou záležitost ve vztahu ke zdrojům pitné vody  svým odběratelům.

S ohledem na zjištěnou souvislost odhalenou z měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mezi kvalitou podzemní vody a konkrétní hospodářskou činností (pěstování biopaliv), lze usuzovat, že síť vrtů ČHMÚ je rozprostřena plošně. Oproti tomu vodní zdroje veřejných vodovodů se nacházejí ve vybraných oblastech a navíc jsou chráněny ochrannými pásmy s omezením hospodaření. Navíc VODÁRNA PLZEŇ provádí akreditovanou laboratoří důsledný komplexní monitoring pesticidních látek všech veřejných vodovodů, které provozuje a v případě nálezu jejich nadlimitní koncentrace postupuje v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Ač výše zmíněný pořad upozorňoval výhradně na kontaminaci vod podzemních a Plzeň využívá výhradně povrchový zdroj – řeku Úhlavu – nevyhnuly se problémy s pesticidními látkami v minulosti ani západočeské metropoli. Nicméně nedávná rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň, která proběhla v letech 2013 až 2016, byla zaměřena především na doplnění technologie na odstraňování pesticidních látek. Věříme, že tento rozšířený kontext pomůže zmírnit případné znepokojení, které mohl zveřejněný pořad vyvolat v našich odběratelích.

Certifikáty:

Podporujeme: