Vodárenský areál čistírny je v pořádku

Obtíže ČOV na Skvrňanech nijak nesouvisí s provozem městské čistírny

Během pátku se v médiích objevily informace o závadě na ČOV v Plzni na Skvrňanech, která způsobila únik jedovatých výparů do ovzduší a následnou otravu několika lidí – podrobněji informuje web města.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. by ráda touto cestou uklidnila obyvatele Plzně, že tato závada nijak nesouvisí s městskou čistírnou odpadních vod v Jateční ulici. Provoz této čistírny není tímto incidentem nijak dotčen. Veškeré provozy i zaměstnanci naší společnosti jsou v pořádku, dodávka služeb není nijak ohrožena.

Plzeň, 18. 6. 2021

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit