Vodárenské kapičky 2021 vykapaly 384 tisíc korun

Tisková zpráva

 

Celkem 384 tisíc korun rozdělila VODÁRNA PLZEŇ a.s. na dobročinné projekty v dotačním programu Vodárenské kapičky 2021, v němž se aktivně angažují její zaměstnanci. Projekty pomáhají sportovcům, dětem, hendikepovaným lidem nebo životnímu prostředí.

Výjimečnou částku 100 tisíc korun posíláme Centru Hájek na pořízení speciálního běhacího dynamického pásu pro rehabilitaci dětských klientů s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením. „Je ideální pomůckou pro terapii chůze nejen pro klienty s neurologickým postižením,“ uvedla ředitelka Centra Hájek Lenka Šiková. V areálu poblíž zámku Kozel začínali před více než deseti lety s dvěma klienty, dnes jich mají až dvacet a provozují tu také denní stacionář.

Celkem 50 tisíc korun dostane agentura Domovinka – sociální služby na vybudování bezpečného přístupu do venkovního posezení pro klienty, protože odpočinkový prostor zatím není vhodný pro pohyb s vozíky a chodítky.

Do Salesiánského střediska mládeže putuje 45 tisíc korun, VODÁRNA PLZEŇ a.s. jimi podpoří projekt doučování dětí ze znevýhodněných rodin. Konkrétně je pomoc směřována těm, kteří se potýkají se zvládáním školní látky i doučování češtiny pro děti cizinců. Důležitá je hlavně motivace dítěte a rozvoj jeho sociálních a komunikačních dovedností i zapojení celých rodin.

Organizaci Pomocné tlapky o.p.s., která vychovává a cvičí asistenční psy pro tělesně postižené klienty věnujeme 30 tisíc korun. Za dobu své existence už Pomocné tlapky předaly klientům 245 psů, ročně jich vychovají a předají asistenčním týmům 12. Příprava psa asistenta trvá 24 měsíců.

Desetitisíce korun z Vodárenských kapiček 2021 jdou do sportu, konkrétně na tréninkové vybavení do FK Žákava nebo závod horských kol na maratonských tratích v Kralovicích. Podporu získali hasiči z HSD Bdeněves na příměstský tábor pro děti, obec Kyšice na úpravy okolí památníku T. G. Masaryka a komunitní život v obci, Středisko volného času Radovánek pro děti na vybavení výtvarné dílny, 25. ZŠ na revitalizaci prostoru v okolí bočního vstupu, Salesiánské středisko mládeže na doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, Nadační fond Incrementum pro pomoc dětem a mladým lidem do 24 let, kteří mohou jeho prostřednictvím rozvíjet svůj talent, nebo studentům na natočení seriálu s ekologickým cílem.

Unikátní projekt Vodárenské kapičky je záležitosti zaměstnanců VODÁRNY PLZEŇ a.s., kteří mohou každoročně požádat konkrétním návrhem o finanční podporu pro organizaci, v níž se aktivně angažují. Podmínkou je jejich aktivní účast v navrhovaném veřejně prospěšném projektu. Sami zaměstnanci jsou tak garanty akcí, pro něž žádají podporu.

„Velmi si jejich práce vážím a jsem rád, že můžeme pomoci dobrým věcem,“ uvedl generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský.

Certifikáty:

Podporujeme:

Zákaznické centrum dočasně uzavřeno

Zjistit