Voda v Plzni podraží jen o inflaci

Od 1. ledna 2019 se mírně zvýší cena vodného a stočného v Plzni. Zatímco v letošním roce činilo vodné a stočné za metr krychlový 86,14 Kč vč. 15% DPH, v roce příštím to bude 88,38 Kč. Cena se tedy zvýší jen o dvě koruny, přesně o 2,6%, což je míra inflace vyjádřená přírůstkem poměrného ročního indexu spotřebitelských cen k 30. 6. 2018 v porovnání s indexem k 30. 6. 2017.

Pro představu: průměrná čtyřčlenná rodina spotřebuje ročně cca 140 metrů krychlových pitné vody. Pokud bude mít v roce 2019 stejnou spotřebu vody, zvýšení cen o inflaci se promítne do jejího ročního rozpočtu částkou 313,60 korun. Měsíční nárůst vodného a stočného pro takovou domácnost pak představuje částku přibližně 26,- Kč.

Tabulka (ceny vč. 15% DPH)

rok                   2018                            2019                 nárůst                          nárůst

vodné               52,58 Kč                      54,65 Kč           2,07 Kč                        3,94 %

stočné              33,56 Kč                      33,73 Kč           0,17 Kč                        0,51 % 

celkem             86,14 Kč                      88,38 Kč           2,24 Kč                        2,60 %

 

Podle technického náměstka primátora a předsedy představenstva společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. Pavla Šindeláře je hlavním důvodem pro drobný růst ceny vodného a stočného v Plzni zvýšení vstupních nákladů na úpravu pitné vody a odkanalizování vody odpadní.

„I přesto, že mzdy i další náklady spojené s naší činností rostou v Plzni rychlejším tempem, než představuje míra inflace vyjádřená přírůstkem poměrného ročního indexu spotřebitelských cen k 30. 6. 2018, podařilo se nám navýšení vodného a stočného udržet právě na hranici inflace spotřebitelských cen, a to při zachování dobrého hospodářského výsledku,“ vysvětlil Pavel Šindelář.

Plzeň, 26. listopadu 2018

Certifikáty:

Podporujeme: