Přerušení dodávky vody - 2. 6. 2022, Plzeň, K. Jaroše, Kyjevská

VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že z důvodu napojení nového vodovodního řadu bude ve čtvrtek 2. 6. 2022 v době od 8:00 do 14:00 hod. přerušena dodávka vody v Plzni, K. Jaroše 24-30 (sudá čísla), 25-33 (lichá čísla) a Kyjevská 55-73 (lichá čísla), 60-70 (sudá čísla).

Cisterna s pitnou vodou bude přistavena. Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 10. 5. 2022

Certifikáty:

Podporujeme: