Porucha na výtlaku pro čerpací stanici - Pernarec, Krukanice 20. 12. 2019

V Pátek 20.12. 2019 došlo k  havárii na výtlaku pro čerpací stanici Pernarec, Krukanice. Z důvodu opravy bude od 11:45 přerušena dodávka pitné vody v Krukanicích. Obnovení dodávky se předpokládá 20.12. 2019 kolem 18:00 hod.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 20.12. 2019

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda