Porucha na úpravně vody - Plešnice 1. 11. 2021

V pondělí  1. 11. 2021 došlo k poruše na úpravně vody v obci Plešnice. Z důvodu poruchy bude od 1. 11. 2021 22:00 hod. přerušena dodávka pitné vody v obci Plešnice.

Obnovení dodávky se předpokládá 2. 11. 2021 kolem 14:00 hod. 

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 1. 11. 2021

Certifikáty:

Podporujeme: