Porucha na úpravně vody - Břasy 29. 3. 2021

V pondělí  29. 3. 2021 došlo k poruše na úpravně vody v obci Břasy. Z důvodu opravy bude od 29. 3. 2021 10:15 hod. přerušena dodávka pitné vody v obci Břasy.

Obnovení dodávky se předpokládá 29. 3. 2021 kolem 12:00 hod. 

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 29. 3. 2021

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit