Porucha na přípojce- Vrtbo 26.8.2019

V pondělí 26.8.2019  došlo k poruše na vodovodní přípojce v obci Vrtbo č.p. 99. Z důvodu opravy je přerušena dodávka pitné vody v celé obci Vrtbo. Obnovení dodávky se předpokládá 26.8.2019 kolem 15:00 hod.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 26. 8. 2019

Certifikáty:

Podporujeme:

Po dobu nouzového stavu máme omezený provoz zákaznického centra