Omezení v souvislosti s rekonstrukcí Slovanské třídy duben - červen 2019 - aktualizace 7. 6. 2019 2019

VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že z důvodu rekonstrukce na Slovanské třídě bude v období od 1. 4. 2019  do 11. 6. 2019 docházet k manipulaci na vodovodních řadech DN 400 a DN 500. S ohledem na charakter prováděných prací a jejich vzájemnou návaznost budou konkrétní termíny jednotlivých odstávek včas oznámeny papírovým oznámením a na webu společnosti.

Výše uvedená manipulace přímo ovlivní následující oblast: Slovanská tř. 24-126 (sudá čísla), 19-121 (lichá čísla), Plzenecká 3-13 (lichá čísla), 2-22 (sudá čísla), Hlavanova 1-19 (lichá čísla), 2-20 (sudá čísla), Farského 1-21 (lichá čísla), 2-20 (sudá čísla), Jedlová 1-9 (lichá čísla), 4,6, Suvorovova 1-15 (lichá čísla), 2-14 (sudá čísla), Sudova 3,5, Částkova 3, Hradišťská 1-9 (lichá čísla), 4-10 (sudá čísla), Liliová 1-7 (lichá čísla), 2-10 (sudá čísla), Jetelová 1-7 (lichá čísla), 2-8 (sudá čísla), Motýlí 1,3.

V případě přerušení dodávky vody bude vždy pro příslušnou oblast zajištěno náhradní zásobování prostřednictvím cisterny s pitnou vodou. Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 27. 3.  2019


Aktualizace 27. 3. 2019: ve středu 3. 4. 2019 od 8:00 do 14:00 bude přerušena dodávka vody pro Sladkovského 2-12 (sudá čísla), Plzeneckou 1-13 (lichá čísla), 2-22 (sudá čísla) a Hlavanovu 1-19 (lichá čísla), 2-20 (sudá čísla)

Aktualizace dne 10. 4. 2019: ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 8:00 do 14:00 hodin dojde k přerušení dodávky vody na Slovanské ul.  1-33 (lichá čísla) a 2-38 (sudá čísla).

Aktualizace dne 24. 5. 2019: v pondělí 27. 5. 2019 od 8:00 do 14:00 hodin dojde k přerušení dodávky vody ve Sladkovského 2-12 (sudá čísla) z důvodu přepojení na nový vodovodní řad.

Aktualizace 7. 6. 2019

z technických důvodů je prodoužen termín manipulace na vodovodních řadech DN 400 a 550

od 11. 6. do 31. 7. 2019

Manipulace na vodovodních řadech se bude týkat ulic Slovanské třídy v úseku od Hradišťské po Částkovu ulici. 

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda