Omezení v souvislosti s rekonstrukcí Slovanské třídy červen-srpen 2019 - aktualizace 24. 7. 2019

VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že v období od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2019 bude docházet k manipulaci na vodovodních řadech DN 400, 550 z důvodu rekonstrukce na Slovanské ulici.
Případné odstávky vody budou vždy nahlášeny předem. Při manipulacích na vodovodní síti může docházet k poklesu tlaku a přechodnému zakalení vody. 

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno přistavenou cisternou.

Manipulace na vodovodních řadech se bude týkat ulic: Slovanská 123 – 191, 120 – 170, Jasanová 1 -9, 2 – 10, Olšová 2 – 4, 1 – 5, nám. Milady Horákové 1 – 10.

_________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 28.6 2019

V pondělí 1. 7. 2019  v době od 8 do 14 h bude přerušena dodávka vody v Klášterní ulici a v Jugoslávské 4-12 (sudá čísla).

Aktualizace 24. 7. 2019

Dne 24.7.2019 od 8:00 – do 14:00 hod. dojde k přerušení dodávky vody na Slovanské ul. 75 – 85, 118 – 148, a v Motýlí 1 - 3.

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda