Omezení dodávky vody - 7. 1. 2020, Domažlická ul.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že dne 7. 1. 2020 od 8:00 do 14:00 hod. dojde k přerušení dodávky vody z důvodu napojení nového vodovodního řadu.

Bez dodávky vody bude Domažlická ul. 126 – 138 a 45 – 59. Po zprovoznění vodovodního řadu může dojít k přechodnému zakalení vody.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno přistavenou cisternou. Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům omlouvá.

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.


Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda