Omezení dodávky vody - 7. 6. 2022, Koterov

VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že dne 7. 6. 2022 od 8:00 do 14:00 hodin dojde
k přerušení dodávky vody v Koterově  z důvodu napojení nového vodovodního řadu.  

Bez dodávky vody budou ulice Na Hradčanech 19 – 41 a 38 – 42, U Včelníku 17

a Čedičová 8.

Při manipulaci na vodovodní síti může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody.   

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům omlouvá.

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

 

 

 

V Plzni dne 17. 5. 2022     

Certifikáty:

Podporujeme: