Omezení dodávky vody - 5. 6. 2019, Křimice

VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že dne 5. 6. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin dojde z důvodu napojení nového vodovodního řadu k přerušení dodávky vody v Křimicích.  

 Bez dodávky vody budou ulice Prvomájová 74-100 a 71-87 a celá ulice K Dolovu.

 

Po zprovoznění vodovodního řadu může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno přistavenou cisternou.

 Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.

 

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda