Omezení dodávky vody - 4. 12. 2023, Plzeň, Partyzánská a Spolková ul.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že dne 4. 12. 2023 od 8:00 do 14:00 hodin dojde
k přerušení dodávky vody v Plzni-Doubravce z důvodu napojení nového vodovodního řadu.  

Bez dodávky vody budou ulice: Partyzánská 1 – 3 a Spolková  1 – 13, 2 – 10.

Při manipulaci na vodovodní síti může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody.   

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům omlouvá.

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

 

Certifikáty:

Podporujeme: