Omezení dodávky vody - 30. 11. 2021, Klatovská, České údolí

VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že dne 30. 11. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin dojde
k přerušení dodávky vody z důvodu napojení nového vodovodního řadu v Borském parku.  

Bez dodávky vody budou ulice: Klatovská tř. 220, České údolí 53, 48, 46, 51
a  e.č. 1191
.

Při manipulaci na vodovodní síti může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody.   

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům omlouvá.

 

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Certifikáty:

Podporujeme:

Zákaznické centrum dočasně uzavřeno

Zjistit